Conceptafspraken voor nieuwe AWZI in Vlaardingen

30 augustus 2023

Het college heeft ingestemd met de conceptafspraken tussen de gemeente Vlaardingen en Delfland voor de bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering (AWZI) op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Deze zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en een Nota van Uitgangspunten.

Op AWZI De Groote Lucht aan de Maassluissedijk in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Het schoonmaken van afvalwater is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en capaciteit. Delfland wil een nieuwe zuivering bouwen op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Een moderne, duurzame zuivering die weer 30 tot 40 jaar al het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven steeds goed en volgens wet- en regelgeving kan schoonmaken. Een zuivering die bijdraagt aan de Regionale Energie Strategie en die past in de omgeving.

In de afspraken zijn de aandachtspunten en kansen meegenomen die wij hebben opgehaald bij belanghebbenden in de omgeving van de huidige zuivering en de Vergulde Hand West. Het Volksbos naast de beoogde nieuwbouwlocatie wordt niet aangetast door de nieuwbouwplannen en blijft volledig bestaan.

Een nieuwe zuivering is het beste voor het uitvoeren van onze wettelijke zuiveringstaak en biedt de beste kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. Renovatie brengt beperkingen en risico's met zich mee. Om die redenen besloot het algemeen bestuur van Delfland eerder al voor de bouw van een nieuwe AWZI.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen stemde in met de Samenwerkingsovereenkomst en de Nota van Uitgangspunten en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.