Renovatie gemaal & filterinstallatie Broekpolder

3 april 2023

Vanaf deze week zijn er werkzaamheden bij gemaal Broekpolder in Vlaardingen. Delfland is beheerder van het gemaal en de filterinstallatie. De installatie is toe aan vervanging.

De Broekpolder in Vlaardingen is een gebied dat in de jaren ’60 is opgehoogd met havenslib. Dit slib is vervuild en zorgt ook voor vervuiling in het watersysteem. De sloten en vaarten van de Broekpolder worden bemalen door het gemaal Broekpolder, met daaraan vast een filterinstallatie. Het gemaal filtert het water en zo voorkomen wij dat de vervuiling uit de Broekpolder verder in het gebied terechtkomt. Vervolgens wordt het water op de Vlaardingervaart geloosd.

Tijdens de werkzaamheden wordt er een tijdelijke filterinstallatie geplaatst zodat het gemaal blijft functioneren. Half september is het werk klaar.

gemaal Broekpolder
Gemaalhuis met filterinstallatie in de Broekpolder.