Herstelwerkzaamheden lekkage Dwarskade Nootdorp

14 april 2023

Afgelopen dinsdagavond is er een lekkage ontstaan aan de kade aan de Dwarskade in Nootdorp waardoor water uit de watergang onder de woning stroomde.

Na ’s avonds een eerste noodoplossing om de lekkage te stoppen te hebben aangebracht, zijn inmiddels de herstelwerkzaamheden aan de kade gestart. De vlonder is verwijderd en met klei wordt de kade weer op hoogte gebracht. De verwachting is dat dit binnen twee dagen is afgerond.

De oorzaak van de lekkage lijkt te zijn ontstaan doordat er een vlonder in de kade was aangelegd. Onder de vlonder is een lage plek ontstaan waardoor met het verhogen van het waterpeil van het winterpeil naar het zomerpeil water onder de vlonder is gaan stromen. Met het zomerpeil laat Delfland het waterpeil in bepaalde gebieden geleidelijk verhogen. In de zomer is namelijk meer behoefte aan water voor de groei van planten en bomen in de natuur en voor landbouwgewassen.