Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

21 juni 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Droogteprotocol Schutten beheergebied Delfland 2023

Het college heeft het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland 2023’ vastgesteld. Dit heeft tot doel om bij een tekort aan zoet water, zoutindringing bij sluizen te beperken. Elke keer als er een sluis opengaat op de grens van zout en zoet water, komt er zout water ons gebied binnen. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit. Daarom spoelen wij het zoute water weg met zoet water.
 

In 2022 ontstond er in ons beheergebied een tekort aan zoet water. Daardoor waren wij genoodzaakt om schutbeperkingen in te stellen voor de binnenvaart en recreatievaart bij de sluizen in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

Hierbij maken wij gebruik van het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland’. Daarin hebben wij met betrokkenen afspraken gemaakt over onder andere de informatievoorziening. Door tijdige afstemming kunnen wij de overlast door schutbeperkingen niet voorkomen, maar wel verminderen en beter werkbaar maken.  
 

Om te leren van de inzet van het protocol en om het protocol actueel te houden, is een evaluatie uitgevoerd waarbij ook belanghebbenden weer zijn bevraagd. Uit de evaluatie bleek dat het protocol goed werkt en dat er verbeteringen mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot een nieuwe versie van het protocol.
 

De belangrijkste wijziging is toevoeging van een extra fase: de fase 'dreigende crisis watertekort'. In deze fase zal bij de Parksluizen een aangescherpt beperkt schutregime gelden. Doel van de nieuwe fase is om bij langdurige droogte de zoutindringing extra te beperken zonder de Parksluizen volledig te stremmen. 

Stevige buien lossen droogte niet op

De regen van gisterenavond was meer dan welkom. Wij konden het water goed gebruiken om het waterpeil in de hoofdvaarten aan te vullen en het opdringende zoute water (verzilting) vanuit de Nieuwe Waterweg en zee het gebied uit te spoelen.  


Een zomerse onweersbui kan voor veel overlast zorgen. In onze regio waren gelukkig geen extreme situaties: er viel gemiddeld 9 millimeter met een kleine piek in het Westland van 23 millimeter. Wij hebben de situatie goed in de gaten gehouden en de aanvoer van zoet water uit het Brielse Meer tijdelijk stopgezet.  


Dankzij deze aanvoer vanuit ons buurwaterschap staan we er ons gebied goed voor: er is nog voldoende water om de waterpeilen op hoogte te houden. Dat is belangrijk voor de natuur en de stabiliteit van onze dijken.  
 

Maar ook de watervoorraad in het Brielse Meer is eindig en de buien van gisteren zijn onvoldoende om het neerslagtekort te compenseren. Daarvoor is een langere periode met gestage neerslag nodig en die zit er volgens de weerdeskundigen voorlopig niet in. De droogte houdt ons dus voorlopig nog bezig. Belangrijk aandachtspunt is toenemende verzilting als gevolg van lager wordende waterafvoer via de Rijn. 


Voor actuele informatie over droogte en watertekort kijk je op onze site bij droogte update. 

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.