Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 22 februari 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Uitwerking alternatief voor collectieve zuivering

Het college heeft ingestemd met het uitwerken van een andere techniek voor de collectieve zuivering Westland.

Ondernemers in de glastuinbouw zijn verplicht restwater van hun teelten te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen, voor zij het mogen lozen op het riool. Een deel van de ondernemers in Westland heeft aan Delfland gevraagd deze taak centraal voor hen uit te voeren op AWZI de Nieuwe Waterweg. Delfland heeft hiermee ingestemd.

Collectief zuiveren levert schoner water op en is energiezuiniger dan individuele zuiveringen bij de glastuinbouwbedrijven. Bovendien worden naast gewasbeschermingsmiddelen ook andere microverontreinigingen uit het water gehaald, waaronder medicijnresten. De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de Waterzuiveringscoöperatie Westland.

Het vereiste zuiveringsresultaat kan worden bereikt door nabehandeling met ozon. Bij deze techniek wordt in het aangevoerde water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Voor bromaat wordt door de rijksoverheid al enige tijd gewerkt aan een Nederlandse norm. Naar het zich laat aanzien, kan de collectieve zuivering op basis van ozon hieraan niet voldoen. Daarom kijkt Delfland in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland naar alternatieven.

Het meest kansrijk lijkt daarbij een combinatie van ozon en actief kool. Het college heeft ingestemd met verdere uitwerking van deze techniek. De kosten hiervoor worden gedragen door Waterzuiveringscoöperatie Westland.                             
In gesprek over de toekomst van AWZI De Groote Lucht

Afgelopen week was Delfland in de Westwijk in Vlaardingen om in gesprek te gaan met bewoners over de toekomst van onze AWZI De Groote Lucht. Deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur. Daarom verkennen wij wat het beste is: grootschalige renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw aan de overkant op De Vergulde Hand West.

In de verkenning halen wij op wat de meningen, zorgen en ideeën van de omgeving en andere belanghebbenden zijn. Dat doen wij op verschillende manieren.  
Meer informatie vindt u op Toekomst AWZI De Groote Lucht - Delfland. Daar staat ook een enquête klaar: Uw mening geven.

Op dinsdag 22 februari en donderdag 24 februari zijn er online bijeenkomsten. Aanmelden kan via e-mail: toekomstdgl@hhdelfland.nl.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram