Toekomst AWZI De Groote Lucht


AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen gaat op de schop. De zuivering is al oud en aan vervanging toe. Delfland heeft onderzocht wat het beste is: het grootschalig renoveren van de zuivering op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of een nieuwe zuivering bouwen op Vergulde Hand West, het terrein aan de overkant van de weg. Om ook in de toekomst het afvalwater van de huidige en toekomstige inwoners van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed, volgens de wettelijke eisen en duurzaam te kunnen zuiveren, is nieuwbouw nodig zo oordeelde het algemeen bestuur van Delfland in september 2022.

awzi de groote lucht bovenaanzicht

AWZI De Groote Lucht

Delfland maakt het afvalwater schoon uit de huishoudens en bedrijven in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Voor dat schoonmaken hebben wij vier afvalwaterzuiveringsinstallaties. De Groote Lucht is er daarvan een.

AWZI De Groote Lucht is aan vervanging toe

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier.
De zuivering is in 1982 in gebruik genomen en het einde van de capaciteit en de levensduur van de zuivering is in zicht. In 2030 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer zo'n 30 tot 40 jaar meekan en die voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van zuivering en veiligheid. Een zuivering die steeds voldoende capaciteit heeft voor de toenemende hoeveelheid afvalwater en die duurzaam bijdraagt aan de landelijke en regionale klimaatdoelstellingen. En natuurlijk moet de zuivering passen in de omgeving.

Verkenning

Het renoveren of nieuwbouw van een zuivering is een groot en ingewikkeld project, dat om grote investeringen vraagt. In 2020 zijn wij een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van grootschalig renoveren en nieuwbouw.
Wij hebben onderzocht welke effecten nieuwbouw en renovatie hebben voor het goed uitoefenen van onze wettelijke taken op het gebied van afvalwaterzuivering. Daarbij is gekeken naar techniek en ontwerp, kosten en duurzaamheid. Ook is in beeld gebracht wat voor de omgeving de voor- en nadelen zijn. Tijdens de verkenning hebben wij op meerdere momenten en manieren de directe omgeving van de beide terreinen betrokken bij het onderzoek hiernaar.

Voorkeur uitgesproken

Het onderzoek laat zien dat nieuwbouw op Vergulde Hand West een zuivering oplevert die steeds voldoende capaciteit heeft, voldoet aan alle huidige eisen en ook voldoende ruimte biedt voor wat nog op ons afkomt aan wet- en regelgeving én om bij te dragen aan de duurzame regio.

Bij renovatie op het huidige terrein worden wij beperkt door de ruimte en omdat wij moeten werken vanuit de bestaande zuivering. Ook brengt renovatie en aanzienlijke risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zuivering en de mensen die er werken: ook tijdens de renovatie moeten de mensen in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en de Lier hun wc’s kunnen doortrekken.

Het algemeen bestuur van Delfland heeft op 29 september jl. definitief zijn voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Het college van de gemeente Vlaardingen heeft op basis van de uitkomsten van de verkenning ingestemd met het uitwerken van een overeenkomst tussen Delfland en Vlaardingen om nieuwbouw op Vergulde Hand West mogelijk te maken.

Aan deze overeenkomst wordt nu gewerkt door Delfland en gemeente. Deze wordt samen met een nota van uitgangspunten ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlaardingen en het dagelijks bestuur van Delfland.

Omgeving AWZI De Groote Lucht

Vergulde-hand-west-screenshot
De beoogde locatie voor de nieuwe AWZI is bedrijventerrein Vergulde Hand West

Afbeelding uitvergroten


Ik wil contact

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over de toekomst AWZI De Groote Lucht? Meld je dan aan voor onze mailinglijst. Dat kan via onderstaande button.

Als je vragen hebt of als je iets kwijt wilt, kun je mailen naar toekomstdgl@hhdelfland.nl.

Vragen en antwoorden

Wil je meer weten over het project? Bekijk onze lijst met vragen en antwoorden.

Verbouwen of verhuizen: waarom is dit nodig?

Hoogheemraad Ruud Egas en projectleider Michelle Hendriks leggen uit waarom het nodig is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.