Toekomst AWZI De Groote Lucht


AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen gaat op de schop. De zuivering is al oud, hij is aan vervanging toe. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil graag weten wat het beste is: het grootschalig renoveren van de zuivering op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of een nieuwe zuivering bouwen op het terrein aan de overkant van de weg.

awzi de groote lucht bovenaanzicht

AWZI De Groote Lucht

Delfland maakt het afvalwater schoon uit de huishoudens en bedrijven in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Daarvoor hebben wij vier afvalwaterzuiveringsinstallaties. De Groote Lucht is er daarvan een.

AWZI De Groote Lucht is aan vervanging toe

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier.
De zuivering stamt uit 1982 en het einde van de levensduur is in zicht. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer zo'n 30 tot 40 jaar meekan en die voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van zuivering en veiligheid. Een zuivering die steeds voldoende capaciteit heeft en die duurzaam bijdraagt aan de landelijke en regionale klimaatdoelstellingen. En natuurlijk moet de zuivering passen in de omgeving.

Opknappen of nieuw bouwen?

Zowel renoveren als nieuwbouw van een zuivering is een groot en ingewikkeld project, dat om grote investeringen vraagt. Daarom doen wij sinds 2020 uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van het grootschalig renoveren van de zuivering en van nieuwbouw.

We zoeken uit welke effecten de keuze voor renovatie of nieuwbouw hebben op het gebied van techniek en ontwerp, kosten en duurzaamheid. En we brengen in beeld wat voor de omgeving de voor- en nadelen zijn.
Wij praten daarover met de betrokkenen in de directe omgeving van de twee terreinen. De belangen van de omgeving neemt het algemeen bestuur van Delfland mee bij het besluit over renovatie of nieuwbouw.

Locatie

De twee mogelijke plekken voor de nieuwe of opgeknapte zuivering.

awzi de groote lucht bovenaanzicht renovatie

Verbouwen of verhuizen: waarom is dit nodig?

Hoogheemraad Ruud Egas en projectleider Michelle Hendriks leggen uit waarom het nodig is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Van Plas tot Plas

Hoe werkt nou een afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie? Saar Koningsberger neemt ons mee op reis en samen volgen we de weg van het water. Ze beschrijft de 4 stappen van waterzuivering.


Ik wil contact

Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Laat het ons weten.

Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht

tekening_routekaart van planning project toekomst_van_de_groote_lucht

In het overzicht hieronder, kun je lezen wat er in de komende jaren gaat gebeuren in dit project.

2021-2022

In juli 2021 heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met het voorstel om nieuwbouw van de AWZI verder uit te werken. Bij deze uitwerking wordt ook in beeld gebracht hoe zorgen en bezwaren vanuit de omgeving kunnen worden weggenomen en gezamenlijke kansen kunnen worden gerealiseerd. Juli 2022 neemt het algemeen bestuur een definitief besluit over renovatie of nieuwbouw.

2022-2024

In deze periode wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt. Ook voeren we de noodzakelijke onderzoeken en starten we de vergunningprocedures.

2024

Naar verwachting starten we in 2024 de fase waarin het gekozen plan wordt uitgevoerd

2028

De bedoeling is dat de gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht in 2028 in gebruik wordt genomen.

Vragen en antwoorden

Wil je meer weten over het project? Bekijk onze lijst met vragen en antwoorden.

Wie doet wat?

Wil je weten wie wat doet in het project Toekomst AWZI De Groote Lucht?