Integraal Project Manager

Willem-Jan van Liere

Leven in een delta van enkele grote rivieren, onder het zeeniveau met een hoog economisch belang. Een gebied dat door zijn dynamiek continue in beweging is en tegelijkertijd fysieke en cultuurhistorische beperkingen kent. Daarbinnen heeft water een aparte plaats en zorgt het Hoogheemraadschap onder andere voor droge voeten en veiligheid. Het spanningsveld tussen deze dynamiek, het economisch belang, droge voeten en veiligheid maakt het vreselijk boeiend om voor een waterschap te werken. Delflands doelen weten te behalen door je weg te vinden tussen, maar ook vooral met anderen is een uitdaging van de eerste orde.

Ik ervaar Delfland als een professionele organisatie, waar veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen en je kunt laten zien waar je goed in bent. Natuurlijk heb je je aan regels en protocollen te houden, maar er wordt ook een beroep gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid. Werken bij Delfland hoeft zich niet alleen te beperken tot het uitvoeren van de taken binnen jouw functie. Je kunt je expertise inzetten om mee te werken aan kennisopbouw, kennisbehoud en het delen van kennis. Op die manier draag je een steentje bij aan de professionaliteit van de organisatie.

Ik vind het erg aantrekkelijk om bij Delfland te werken. In mijn functie als projectmanager heb ik te maken met een breed scala aan activiteiten en onderwerpen. Denk daarbij aan diverse overleggen binnen en buiten Delfland, projecten (gemalen, waterbergingen, kadeverbeteringen), ‘brandjes blussen’ op een verscheidenheid aan zaken en teamgenoten motiveren. Hierdoor heb ik een zeer gevarieerde dagindeling, die ik zelfstandig kan indelen. Buiten mijn reguliere werk om zet ik mij ook in voor het buitenlandbeleid van Delfland en ben ik vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Ik krijg daar energie van en ik ga met plezier naar mijn werk.