Weekplanning Adviseur Projectbeheersing

Maandag

Meestal is er maandagochtend wel tijd om rustig op te starten en voor te bereiden op het eerste overleg van de week. Vandaag begint de dag echter met een overleg met de manager projectbeheersing. Ter voorbereiding op het kernteamoverleg van morgen geef ik haar een update van de stand van zaken van een aantal van ‘mijn’ projecten.

’s Middags projectteam overleg: in korte tijd bespreken we de voortgang van 6 projecten, geheel digitaal. Collega’s sluiten aan in Teams wanneer hun project aan de beurt is.

Dinsdag 

Vandaag staat er een voortgangsoverleg met adviesbureau op de planning. Ontwerpissues worden besproken, vrij technisch maar wel interessant. En er komen ook risico’s en planningsissues naar boven.

Daarna door met een planningssessie van project dat we opnieuw opstarten. We doorlopen met elkaar de stappen die nodig zijn om uiteindelijk tot uitvoering te komen. Mijn aantekeningen deel ik met het team en zal ik later deze week verwerken als planning.

WoensdagVanochtend eerst tijd voor persoonlijke ontwikkeling: met een externe collega bespreek ik hoe sturing op planning beter kan. Daarna door met een risicosessie. Voor dit project gaat het om een update van het risicodossier. Ik begeleid dit overleg en verwerk intussen de input van de collega’s.
Donderdag

De dag begint met een voortgangsoverleg met een bouwteam (aannemer+adviesbureau). De zaken die besproken zijn en invloed hebben op de planning noteer ik en zal ik later in de projectplanning verwerken. Aan het eind van de ochtend is er een projectenbureau-breed overleg. Leuk om ook collega’s van andere teams (hoewel digitaal) weer te zien! In dit overleg worden inhoudelijke onderwerpen gepresenteerd: interessant en leerzaam.

’s Middags nog een projectoverleg waarin we de voortgang en stand van zaken bespreken zodat er vanuit alle rollen weer duidelijk is welke acties er liggen en iedereen weer vooruit kan.

Vrijdag

’s ochtends eerst projectbeheersingsoverleg. Dit overleg hebben we 2-wekelijks en is bedoeld om elkaar te informeren over de besluiten van het kernteam en voortgang van de projecten, maar ook om bepaalde ontwikkelpunten en verbeteracties op te pakken.

Vaak is de vrijdag ook een dag om wat meer administratieve taken op te pakken. Ik werk vandaag een aantal planningen bij en verwerk de resultaten van de risicosessie van woensdag.  Uren schrijven en doorkijken naar de agenda voor volgende week.