Tjerron - Community Manager


Water van zichzelf een simpel goedje – het stroomt van hoog naar laag – maar het werken aan water is enorm complex en uitdagend. Delfland is een van de meest vooruitstrevende waterschappen van Nederland. Dat moet ook wel, want de regio Delfland is ontzettend dichtbevolkt, ligt grotendeels onder zeeniveau en heeft te maken met veel verschillende belangen. Die combinatie vind ik een uitdaging die goed bij mij past!

Delfland kijkt ook naar de toekomst

Dat Delfland ook naar de toekomst kijkt blijkt uit mijn functie. Als ‘Community Manager Klimaatadaptatie’ – mooie hippe term he?! - is mijn werk erg extern gericht. Als waterschap zien we dat we de toenemende hoosbuien niet alleen meer kunnen oplossen, zeker niet in de dichtbebouwde steden. We hebben de samenwerking nodig met allerlei partijen zoals bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwcorporaties en huiseigenaren. Met een netwerkaanpak zoeken we die partijen actief op om de samenwerking aan te gaan. Ik ben – met uitzondering van de Coronaperiode – dus veel buiten het kantoor en in de regio te vinden!

Binnen Delfland hangt een collegiale sfeer. Met elkaar denken we vanuit belangen in plaats vanuit standpunten, maar durven elkaar ook aan te spreken wanneer we het niet met elkaar eens zijn. Met vooral de onverwachte gebeurtenissen in het werk maak je mij aan het lachen. Bijvoorbeeld door op een vergadering ineens een hele nieuwe en inspirerende werkvorm te gebruiken of juist het spontane plan om met elkaar de (digitale) kroeg in te gaan en gewoon eens bij te praten.

Werk is zo veel meer dan alleen projecten uitvoeren!

Maatschappelijk belang

Ik ben trots dat we als Delfland regelmatig een compliment van een externe partij krijgen over onze inzet en proactieve houding. Dat zie ik als een bevestiging dat we met de juiste filosofie werken.

Delfland is een organisatie met een enorm maatschappelijk belang, en waar collega’s werken die hart voor de zaak hebben. Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal: je hebt de verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf een weg te kiezen hoe jij jouw werk gedaan krijgt. Ook is het een ‘lerende’ organisatie: met een constructieve houding en zonder oordeel kijken we met elkaar hoe we eventueel gemaakte fouten in de toekomst kunnen voorkomen.