Frankel - Proces Operator


De reden dat ik bij Delfland werk is omdat Delfland een belangrijke maatschappelijke functie heeft betreffende waterbeheer en waterkwaliteit. Hier onderdeel van zijn betekent dat jij een grote bijdrage kan leveren aan de maatschappij en natuur.

Elke dag is anders

Wat mijn functie bijzonder maakt is dat elke dag anders is. Voorbeelden hiervan zijn dat je de ene week op de centrale controlekamer de regie heeft, andere week controle rondes loopt, week daarop analyses doen in de onderzoeksruimte, storingen voorkomen en/of oplossen, projecten in goede banen leiden, P&ID’s (proces and instrumentation diagram = technische tekeningen) bijwerken.

Dus elke dag weer een andere uitdaging. Als Procesoperator op een afvalwaterzuivering is inzicht op zowel technisch als procesmatig gebied vereist.

Een collega kan mij aan het lachen maken door mij te begroeten met een glimlach en/of stralende lach of door wat leuks of een goeie mop te vertellen.

Trots op hoe we met elkaar samenwerken

Waar ik het meest trots op ben is de manier hoe wij met elkaar samenwerken, problemen oplossen en het belangrijkste de oplossingen en ideeën met elkaar delen.