Annemarieke - Senior Beleidsadviseur


Annemarieke Verbout is Senior Beleidsadviseur binnen Hoogheemraadschap van Delfland. Ze werkt in het team Watersysteemkwaliteit, waar ze zich bezighoudt met de verbetering van de kwaliteit van ons water. Ook verdiept Annemarieke zich in de daling van de bodem in Delfland. Ze mocht meerdere keren naar Zuid-Afrika voor een samenwerking met andere organisaties.

Ik heb bij Delfland altijd veel mogelijkheden gekregen om me te ontwikkelen

Duurzame toekomst

"Ik vind water heel interessant. Het is een bron van leven, maar kan als tekort of in overvloed ook een bedreiging vormen. Daarnaast vind ik dat water alles mooier maakt, dat valt me steeds weer op als ik op de fiets eropuit trek. Het is gaaf om ons werk buiten terug te kunnen zien en om te weten hoe het watersysteem in het gebied in elkaar zit. Daarnaast wil ik graag dat mijn werk bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bij het waterschap is dat het geval."

Overleg met veel partijen

"Ik werk als senior beleidsadviseur bij het team Watersysteemkwaliteit. Ik ben bijvoorbeeld bezig met het gebiedsproces voor het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan voor de Kaderrichtlijn Water. Ik praat daar met andere partijen, zoals gemeenten, maar bijvoorbeeld ook natuurorganisaties over de maatregelen die we samen kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast werk ik vaak aan het opstellen van beleid of strategieën, zoals de bodemdalingsstrategie. Hierbij heb ik onderzocht wat bodemdaling betekent binnen Delfland. Ik heb samen met anderen in de strategie uitgewerkt wat we kunnen doen om ermee om te gaan. Belangrijk hierbij is ook het overleg met de bestuurders."

Ruimte voor ontwikkeling

"Dit is mijn tweede functie bij Delfland, hiervoor was ik beleidsadviseur bij team Waterhuishouding. Ik heb bij Delfland altijd veel mogelijkheden gekregen om me te ontwikkelen, bijvoorbeeld door uitdagende projecten waarin ik mijn sterke punten verder kon ontwikkelen. Daarnaast heb ik de ruimte gekregen om co-trainer te zijn bij een interne opleiding. Ik ben ook meerdere keren in Zuid-Afrika geweest voor een samenwerkingsverband."

Goede sfeer

"Er heerst bij Delfland een goede sfeer. De mensen zijn vriendelijk en staan voor elkaar klaar. Tijdens de lunch is er altijd wel iemand om een lunchwandelingetje door het mooie oude centrum van Delft mee te maken."