Stagiair droogteproblematiek

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil graag aan de slag met het in beeld brengen van de waterbeschikbaarheid voor de natuurgebieden in het beheergebied. De droge zomer van 2018 zorgde voor watertekort in Nederland. Het beschikbare water moest verdeeld worden over de verschillende regio’s en functies, moeilijke beslissingen moesten worden genomen. Daarbij ontstond discussie over de verdringingsreeks (bij ernstige watertekorten hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater), met name over de definities die gebruikt worden bij de indeling.  Een van deze discussies betreft de natuur. Zo valt de natuur in categorie 1 én categorie 4. Maar welke natuur behoort nu tot categorie 1: natuur (voorkomen onomkeerbare schade) en welke natuur in categorie 4?

 Dit project is primair gericht op de beschikbaarheid van oppervlaktewater voor de natuur en waardevolle landschappen. Daarvoor willen we in gesprek met de beheerders van de van zoetwater afhankelijke natuurgebieden in het beheergebied van Delfland (terreinbeheerders zoals o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap) om het thema waterbeschikbaarheid te verkennen waarbij we de waterkwantiteit- en waterkwaliteitsaspecten in beeld brengen om een overzicht te krijgen van de gevolgen van de droogte voor de natuur. Één van de punten die daarbij wordt opgepakt is verduidelijking van de verdringingsreeks, waaronder de definities van natuur en onomkeerbare schade. Daarnaast zal de student zich verder verdiepen in het watersysteem van Delfland.  

 

Wij bieden de kans  om bij één van de waterschappen met een uitdagend en complex beheergebied een actueel onderzoek uit te voeren in  het watermanagement speelveld over een onderwerp dat op dit moment heel actueel is!  We zijn op zoek naar iemand die zijn weg weet te vinden in de organisatie, het leuk vindt om zich meer te verdiepen in de beleidsmatige aspecten van het waterbeheer en het leuk vind om de verbinding te leggen met de stakeholders in het gebied. Naast bovengenoemd onderzoek, bieden wij de mogelijkheid om mee te draaien in team waterhuishouding en meer kennis op te doen over de droogteproblematiek.

Arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure

Op onze website (www.hhdelfland.nl) kan je meer te weten komen over het werkveld van het waterschap.  Geprikkeld om meer te weten te komen over het werkdomein van het waterschap en specifiek over de relatie zoetwatervoorziening en natuur? Laat het ons weten door een sollicitatiebrief te schrijven!Delfland biedt een stagevergoeding die afhankelijk is van de hoogte van je opleiding. WO studenten ontvangen een stagevergoeding van € 400,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. De ingangsdatum van de stageopdracht is zo spoedig mogelijk en de duur van de stage kan in onderling overleg worden vastgesteld.

Solliciteren Naar vacature-overzicht