Stageopdracht ontwerp kunstwerken


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft, 36 uur, salaris minimaal € 400 - maximaal € 400

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar sterke dijken, schone sloten en zuiver water zijn belangrijke eisen voor een veilige omgeving. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland nemen we de zorg voor het water op ons. Zodat wij samen met alle inwoners van ons gebied fijn kunnen wonen, werken én ontspannen in deze prachtige waterrijke omgeving. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Geworteld in het verleden werken we zo, samen met verschillende partijen, aan een mooie toekomst voor ons gebied en onze inwoners!

Binnen onze afdelingen OBW en OWK hebben we twee stageplaatsen beschikbaar vanaf september 2023; Stagiair ontwerp kunstwerken en Stagiair beheer en onderhoud van duikers.

Wat ga je doen?

Het Hoogheemraadschap van Delfland vervangt jaarlijks vele soorten (kleine) kunstwerken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stuwen, inlaatconstructies en keerschotten. De afdelingen “Onderhoud en Besturing Watersysteem (OBW) en Operationele taken Watersysteem en Waterkeringen (OWK)” hebben hiervoor standaard ontwerpen. Deze worden gebruikt voor opdrachten aan aannemers maar ook voor gemeenten en andere terreinbeheerders die deze kunstwerken aanleggen en na oplevering overdragen aan Delfland. De huidige ontwerpen zijn verouderd en zijn toe aan een revisie. 

Als stagiair ga je het ontwerp van verschillende type kunstwerken optimaliseren. Hierbij houd je rekening met de volgende vragen:

  • Wat zijn de meest voorkomende storingen/ gebreken aan kunstwerken?
  • Aan welke kwaliteitseisen moeten de ontwerpen voldoen?
  • Welke veldkennis is aanwezig die tot verbetering van het ontwerp kan leiden?

De stage bestaat uit een inventarisatie van de huidige ontwerpen. Je gaat met beheerders en zelfstandig veldbezoeken/inspecties verrichten om een goed beeld te kunnen vormen van verschillende type kunstwerken en de meest voorkomende gebreken. Je maakt een nieuw (geoptimaliseerd) ontwerp in Autocad voor aan aantal kunstwerken. Verder vragen we je een raming te maken volgens de standaard systematiek kostenramingen (SSK) van de nieuwe ontwerpen.

Meer weten?

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met:

Jessica
Medewerker Recruitment
recruitment@hhdelfland.nl

Wat bieden we jou?

Tijdens je stage krijg je voldoende ruimte voor het maken van opdrachten, jouw stageverslag of afstudeeropdracht. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding en krijg je de mogelijkheid om jezelf te bewijzen en te ontwikkelen. Eigen initiatief en een positieve instelling worden op prijs gesteld. Je gaat werken in een gevarieerde en enthousiaste afdeling die zich continue inzet om ons watersysteem optimaal te laten functioneren.

Wij zoeken voor beide opdrachten een 3e of 4e jaars student HBO Watermanagement die vanaf september 2023 kan starten met de stage.

Wat maakt jou succesvol?

Waar kom je te werken?

De afdeling Onderhoud Bediening Watersysteem & Waterkeringen (OBW) houdt zich bezig met de werkvoorbereiding van het onderhoud aan watergangen en waterkeringen maar beheert ook de waterpeilen binnen het beheergebied.

De afdeling operationele taken watersystemen en keringen (OWK) vormt de spil van het waterschap als het gaat om de ogen en oren in de buitenruimte; toezicht op uitvoering van baggerwerkzaamheden, toezicht op uitvoering van maaionderhoud, inspecties watersysteem en waterkeringen en operationeel peilbeheer van het watersysteem en de daarmee samenhangende installaties en kunstwerken.

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

Interessante baan?

Contact

Voor vragen over de stageopdrachten kun je contact opnemen met Jan Struik, coördinator OBW, 06-25153690.