Stageopdracht Capaciteitsmeting poldergemalen


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft, 32 uur, salaris minimaal € 350 - maximaal € 400
Delfland heeft samen met de TU Delft een overeenkomst om middels practica jaarlijks 6-8 capaciteitsmetingen te doen bij poldergemalen. Daarbij wordt het werkelijke pompdebiet gemeten/afgeleid en wordt het energierenedement van de pompen bepaald. Men gebruikt hiervoor een beproefde meetmethode, met een ADCP meter (Accoustic Doppler Current Profiler). Deze methode staat toe dat we op een locatie in een kort tijdsbestek meerdere metingen kunnen doen, zodat we in beperkt tijdsbestek het hele regelbereik van een gemaal kunnen meten (een gemaal heeft vaak meerdere pompen, die op meerdere frequenties kunnen draaien).
De bruikbaarheid van deze methode is afhankelijk van de aanwezigheid van een geschikte en bereikbare meetlocatie, in het directe invloedsgebied van het gemaal. Dit is op voorhand in te schatten met behulp van luchtfoto en/of veldbezoek. Maar vanwege de omgevingseis zijn niet alle gemalen met de ADCP-methode meetbaar. Voor die gevallen is er op dit moment geen werkbaar alternatief voorhanden.

Wat ga je doen?

Wat willen wij graag weten
 • Welke van onze gemalen zijn wél meetbaar met ADCP?
 • Welke gemalen blijven over?
 • Welke andere methoden zijn er en welke methode is het meest geschikt voor onze gemalen?
 • Wat is er nodig aan apparatuur, inrichting, voorbereiding…?
 • Is het mogelijk een meting zelf of via een studentenpracticum te doen of is professioneel uitbesteden noodzakelijk?

Doel
Hoofddoel: van alle poldergemalen van Delfland de capaciteit kunnen meten voor het volledige regelbereik van de individuele gemalen.
Doel van deze specifieke opdracht: Verkrijgen inzicht in meetmethoden en (inhoudelijk) voorbereiding concrete metingen.

Stand van zaken
De samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft loopt nu enkele jaren, met succes. De voorbereiding en de resultatenverwerking bij Delfland verloopt routinematig en de rapportage van de TU is gestandaardiseerd. Ook zijn er totaaloverzichten die snel inzicht geven in basisgegevens en resultaten.
Jaarlijks (ca januari) wordt bepaald welke gemalen gemeten worden. Dat doen we op basis van wensen en praktijkervaringen van onze operationele dienst, de specialisten van de afdeling monitoring en wateradvies, en de objectbeheerder asset management. De metingen van de TU vinden in de periode april-juni plaats.
De meetbaarheid van een gemaal met ADCP wordt steeds op voorhand gecontroleerd, maar voor afvallers is geen alternatief voorhanden. Die blijven staan. De metingen zijn doorgaans niet urgent en er zijn voldoende geschikte locaties voorhanden voor de ADCP-methode. Daarom is er nooit een oplossing voor de overige gemalen gezocht. Maar uiteraard bestaat de wens om ook die gemalen te kunnen meten.


Producten
Een totaaloverzicht van:

 1. Gemalen die relevant zijn om te meten (mn poldergemalen vanaf een zekere capaciteit). Verwachting ca 70 st, waarvan ca 20 al goed in beeld.
 2. Per gemaal de voorkeursmethode. Primair ADCP, maar iets anders als ADCP om praktische redenen niet kan
 3. Per gemaal een standaard overzicht van relevante gegevens (meeste voortvloeiend uit ons GIS-datasysteem) als voorbereiding op latere metingen

Aandachtspunten bij het vraagstuk
Geschiktheid: Geen enkele methode is fool-proof. Belangrijk is dan ook aandacht voor fouten; wat maakt een methode geschikt, hoe bepalen we dat in onze praktijk, wat kan er misgaan, en hoe voorkom je dat?
Beschikbaarheid apparatuur: Delfland heeft geen mobiele apparatuur voor specifiek debietmetingen in eigendom (de genoemde ADCP is eigendom TU Delft). Wel zijn er voor andere doelen sensoren in gebruik bij Delfland, bv EC-meters. Die zijn eerder ook gebruikt voor een bepaalde (vrij arbeidsintensieve) debiet-meetmethode.
Snelheid: De wens om niet één waarde te meten maar meerdere waarden in het relevante regelbereik van een gemaal vraagt om een ‘snelle’ meetmethode. Een volledige meting moet in één dagdeel kunnen worden uitgevoerd.
Uitrolbaarheid: geschikt voor studentenpracticum? Geschikt voor eigen medewerkers? Of alleen specialisten?

Meer weten?

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met:

Marieke Jager
Corporate recruiter & adviseur
majger@hhdelfland.nl06-14028319

Wat bieden we jou?

- Je ontvangt een stagevergoeding van €350,00 (Hbo-niveau) of €400,00 (WO-niveau) op basis van 36 uur per week.

De dagelijkse begeleiding wordt gedaan door Martijn Heinhuis, beleidsadviseur waterkwantiteit bij de afdeling Beheer en Programmering Assets (BPA). Martijn is dagelijks aanspreekbaar, goed bekend met het bestaande meettraject en de verschillende spelers die daarin een rol hebben. Gedurende de werkzaamheden zal er collegiaal overleg nodig zijn met bijvoorbeeld de objectbeheerder, operationeel beheerders of specialisten op het gebied van monitoring. Dat overleg kan flexibel en naar behoefte van de stagiair plaatsvinden.

Wat maakt jou succesvol?

 • Je volgt een wo of hbo-opleiding met een technische achtergrond in het waterbeheer
 • Je bent een gedreven onderzoeker, en stoeit graag met data
 • Bent geïnteresseerd in waterbeheer
 • Je kan georganiseerd en gestructureerd werken, en bent tegelijkertijd niet bang om je creativiteit in te zetten.
Wie zoeken we
Stagiair (liefst academisch, evt HBO) voor korte of langere periode. Slimme, pro-actieve en vrij zelfstandige onderzoeker met affiniteit met meettechnieken.

Waar kom je te werken?

Je gaat werken bij de afdeling Beheer en Programmering Assets (BPA). Dit is de tactische laag van het waterschap. Bij BPA leggen we verbindingen tussen de strategie en de operatie, door werkbare processen vorm te geven en daarmee een strategie voor de organisatie uitvoerbaar te maken. Daarnaast kijken we hoe we met onze assets invulling kunnen geven aan behoeftes die leven buiten de organisatie. Als verbinders en met deskundige medewerkers over de vier hoofdthema’s van Delfland (waterkwantiteit, waterketen, waterkeringen en waterkwaliteit) kijken we met een integrale blik naar de vraagstukken die zich hierin voordoen. We organiseren de processen en geven samen met anderen vorm aan keuzes.  Binnen de afdeling werken ruim dertig bevlogen medewerkers met hart voor hun vak.

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

Interessante baan?

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Heinhuis via telefoonnummer 06-54952589.