Stageopdracht beheer en onderhoud van duikers


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft, 36 uur, salaris minimaal € 400 - maximaal € 400

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar sterke dijken, schone sloten en zuiver water zijn belangrijke eisen voor een veilige omgeving. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland nemen we de zorg voor het water op ons. Zodat wij samen met alle inwoners van ons gebied fijn kunnen wonen, werken én ontspannen in deze prachtige waterrijke omgeving. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Geworteld in het verleden werken we zo, samen met verschillende partijen, aan een mooie toekomst voor ons gebied en onze inwoners!

Binnen onze afdelingen OBW en OWK hebben we twee stageplaatsen beschikbaar vanaf september 2023; Stagiair ontwerp kunstwerken en Stagiair beheer en onderhoud van duikers.

Wat ga je doen?

Het watersysteem van Delfland bevat talloze duikers. Een groot aantal hiervan worden door Delfland zelf onderhouden. Een vastgesteld onderhouds-, of beheerplan hiervoor ontbreekt. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen & storingen en daarnaast veelal op grond van kennis van medewerkers. Dit willen we meer planmatig uit gaan uitvoeren. Hiervoor dient een beheer en onderhoudsplan te worden opgesteld.  Hierbij is er een directe relatie met het assetmanagement binnen Delfland, waarbij op basis van kosten, risico’s en prestaties het onderhoud of vervanging moet worden ingepland.  

Je gaat onderzoeken hoe Delfland het beheer en onderhoud van duikers kan optimaliseren en wat hierbij de belangrijkste factoren zijn om rekening mee te houden? Hierbij houd je rekening met de volgende vragen:

  • Hoeveel en welke verschillende type duikers zijn er te onderscheiden en is hierbij een prioritering aan te brengen in relatie tot gevoeligheid voor storingen?
  • Wat is de ideale frequentie waarop geïnspecteerd en of onderhouden moet worden?
  • Wat zijn de belangrijkste zaken waarop geïnspecteerd dient te worden en wat is daarvoor nodig?
  • Is het zinvol om het inspecteren en onderhouden in eigen beheer te doen of kan hier beter een aannemer voor worden ingehuurd?

De stage bestaat uit een inventarisatie, het zelfstandig en/of met beheerders veldbezoeken te verrichten om een goed beeld te kunnen vormen van risico’s in relatie tot verschillende type duikers. Verder vragen we je om beheerders te interviewen om daarmee de aanwezige veldkennis te inventariseren, inspecties uit te voeren, een overzicht te maken van de kosten van de onderhoudswerkzaamheden en een beheer en onderhoudsplan op te stellen.

Meer weten?

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met:

Jessica
Medewerker Recruitment
recruitment@hhdelfland.nl

Wat bieden we jou?

Tijdens je stage krijg je voldoende ruimte voor het maken van opdrachten, jouw stageverslag of afstudeeropdracht. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding en krijg je de mogelijkheid om jezelf te bewijzen en te ontwikkelen. Eigen initiatief en een positieve instelling worden op prijs gesteld. Je gaat werken in een gevarieerde en enthousiaste afdeling die zich continue inzet om ons watersysteem optimaal te laten functioneren.

Wij zoeken voor beide opdrachten een 3e of 4e jaars student HBO Watermanagement die vanaf september 2023 kan starten met de stage.

Wat maakt jou succesvol?

Waar kom je te werken?

De afdeling Onderhoud Bediening Watersysteem & Waterkeringen (OBW) houdt zich bezig met de werkvoorbereiding van het onderhoud aan watergangen en waterkeringen maar beheert ook de waterpeilen binnen het beheergebied.

De afdeling operationele taken watersystemen en keringen (OWK) vormt de spil van het waterschap als het gaat om de ogen en oren in de buitenruimte; toezicht op uitvoering van baggerwerkzaamheden, toezicht op uitvoering van maaionderhoud, inspecties watersysteem en waterkeringen en operationeel peilbeheer van het watersysteem en de daarmee samenhangende installaties en kunstwerken.

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

Interessante baan?

Contact

Voor vragen over de stageopdrachten kun je contact opnemen met Jan Struik, coördinator OWB, 06-25153690.