Senior-adviseur fysieke leefomgeving

Wat ga je doen? 

 

Het accent van je werkzaamheden ligt op de inbreng van Delfland in plannen voor de fysieke leefomgeving en ruimtelijke (plan)processen van met name provincie en rijk. Daarbinnen heb je als sr. adviseur de volgende verantwoordelijkheden: 

 • Je brengt proactief het belang van Delfland in bij grote, maar ook kleinere, complexe projecten zoals nieuwe wegen (bijv. A13-A16-Rotterdam), tunnels (bijv. Blankenburgverbinding) of stedelijke ontwikkelingen. Hierbij vervul je de rol van samenwerkingspartner en onderhandelaar. Je begeleidt deze planprocessen van initiatief tot en met realisatiefase.
 • Je verzorgt Delflands inbreng bij (beleids)plannen voor de fysieke leefomgeving op het schaalniveau van rijk en provincie.
 • Je ontwikkelt ideeën over en draagt zorg voor onderdelen van de implementatie van de Omgevingswet.
 • Je maakt proactief zowel externe als interne verbindingen en signaleert kansen voor verdere samenwerking.
 • Je functioneert als sparringpartner voor jouw directe collega’s.
 • Je zorgt voor een goede afstemming met andere waterschappen indien nodig.
 • Je neemt als sr. adviseur een adviesrol aan t.o.v het bestuur.

Waar ga je werken? 

Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook veel andere belangen en thema’s in de fysieke leefomgeving. Het zoeken naar de beste vorm van onderlinge samenhang van de waterbelangen met de belangen van anderen wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.

Onze ambitie is groot, maar we kunnen het niet alleen. Door samenwerking zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving!”

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Ruimtelijke Planvorming. Dit energieke team vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het proces bij hen aan tafel. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking en ontwikkeling gerichte sfeer en werkwijze.

Wat maakt jou succesvol? 

 • Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau

  .

 • Je beschikt over ervaring in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling of omgevingsmanagement in een complexe omgeving. Een inhoudelijke achtergrond op het gebied van water is een pre.
 • Je hebt ervaring met werken binnen de overheid en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.
 • Je bent flexibel, verbindend en creatief.
 • Je kan gestructureerd werken, bent analytisch ingesteld en hebt oog voor hoofdlijnen én detail.

Waar kun je op rekenen?

 • Een dienstverband van 32 uur.
 • Een goed salaris conform jouw werk en opleidingsniveau. Deze functie is ingedeeld in schaal 12 van de CAO Waterschappen en heeft een salaris maximum van € 5574,-  bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
 • Mogelijkheid tot flexibel werken: wij vinden de werk-privé balans erg belangrijk!
 • Een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je extra verlof wil kopen, een studie wil financieren of bijvoorbeeld je basissalaris maandelijks aan wil vullen.

Meer weten?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Toos Lander (015-260 8377). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Pauline Thijssen 0611131464.

Enthousiast?!

Reageer dan door je motivatiebrief en CV te sturen via onderstaande link. Solliciteren kan tot en met 27 oktober 2019. Na sluitingsdatum van de vacature kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten. De eerste gespreksronde staat gepland voor donderdagmiddag 31 oktober 2019

 

Solliciteren Naar vacature-overzicht