Procesvaardige ecoloog

Wat ga je doen?  

Als procesvaardige ecoloog vervul jij een belangrijke functie binnen Delfland,. Met jouw kennis en kunde op het gebied van flora, fauna en procesmanagement zorg jij samen met de afdeling voor 'schoon en levend water'. Je kerntaken hierbinnen worden:

 • het samen met andere partijen (zoals gemeenten) bedenken van effectieve maatregelen om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren
 • het organiseren van overeenstemming met andere partijen over de uitvoering van die maatregelen en dat vastleggen in waterplannen, wateragenda’s of zo nodig aparte overeenkomsten
 • het vertegenwoordigen van Delfland bijvoorbeeld bij gebiedsprocessen en in interne en externe projectgroepen
 • het inschatten en beheersen van risico’s tijdens het proces
 • het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming voor jouw projecten en processen en het adviseren over de te volgen koers.
 • het monitoren van de daadwerkelijke uitvoering van de afgesproken maatregelen, zowel in- als extern en bij stagnatie waar nodig opschalen

Verder ondersteun je als senior adviseur (ecoloog) bij de afdeling Monitoring en Wateradvies de werkzaam­heden van de afdeling in de volle breedte, technisch inhoudelijk maar ook proces- en beleidsmatig. In je functie vindt veel afstemming plaats met andere teams binnen Delfland, maar ook met de verschillende adviesbureaus die worden ingezet ter ondersteuning van de afdeling. Je vervult een schakelfunctie tussen verschillende afdelingen en kennisvelden.

Hier ga je werken

Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Wij streven naar innovatie op het gebied van watermanagement en naar innovatieve manieren van samenwerken. Ons hoogheemraadschap bestaat al 731 (!) jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets.  We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!

De afdeling Monitoring en Wateradvies fungeert als expertisecentrum van Delfland en draagt proactief bij aan de organisatie brede opgaven. Daartoe houden de medewerkers zich bezig met het kwantitatief en kwalitatief toetsen van het watersysteem en de keringen, voeren monitoring uit, stellen peilbesluiten op en dragen bij aan een effectief gegevensbeheer.  Zij leveren gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies aan collega’s van andere afdelingen en ondersteunen zodoende allerlei projecten en processen binnen Delfland. Het team bestaat uit mensen met hart voor wat ze doen. De sfeer in het team is ontspannen en informeel, met veel plezier wordt samengewerkt, veelal in kleinere projectteams of kennisgroepen.

Wat maakt jou succesvol?

Als procesvaardige ecoloog schakel je makkelijk tussen tactisch, operationeel en strategisch niveau met oog voor het grotere geheel. Je maakt daarbij makkelijk verbinding met andere disciplines en invalshoeken. Je bent initiatiefrijk, ziet kansen en creëert kaders om die te verzilveren. Je schakelt makkelijk tussen inhoud en proces en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Verder ben je communicatief vaardig, flexibel, oplossings- en resultaatgericht.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van ecologie.
 • Daarnaast heb je enkele jaren werkervaring, onder andere op het gebied van procesmatig werken.
Waar kun je op rekenen? 
 • Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Waterschappen en heeft een maximum salaris van 5095,- per maand.
 • De functie is tijdelijk, in eerste instantie voor 2 jaar.
 • Het betreft een fulltimefunctie van 36 uur per week (1,0 fte). 
 • Zodra het weer kan; werken op een prachtige locatie in hartje Delft!
 • Een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je extra verlof wil kopen, een studie wil financieren of bijvoorbeeld je basissalaris maandelijks aan wil vullen.
 • Mogelijkheid tot flexibel werken: wij vinden de werk-privé balans erg belangrijk!
 • Een eenmalig thuiswerkbudget van €850,- voor het inrichten van je thuiswerkplek en een dagelijkse thuiswerkvergoeding van €3,-

Enthousiast?

Reageer dan door je motivatiebrief en CV te sturen via onderstaande link. Solliciteren kan tot uiterlijk 11 maart 2021. Na sluitingsdatum van de vacature kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten.

De eerste gesprekken voor deze functie zullen online plaatsvinden en staan gepland op

18 en 23 maart 2021. 

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Wim de Jager via 06 31632772. Voor meer informatie over de procedure kun je bellen met Pauline Thijssen (corporate recruiter) via 06 15162488.

Solliciteren Naar vacature-overzicht