plv. voorzitter en lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Werkwijze commissie

 •  De commissie hoort de indieners van bezwaarschriften en klaagschriften en andere belanghebbenden;
 • De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden vergaderen volgens een roulatiesysteem;
 • De hoorzittingen vinden één keer per 1-2 maanden plaats op vrijdagochtend op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het rooster voor de hoorzittingen wordt voorafgaand aan het kalenderjaar vastgesteld;
 • De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Dit neem je mee

 • Je beschikt over een juridische opleiding, bij voorkeur op WO-niveau;
 • Je hebt actuele kennis van en ervaring in het bestuurs(proces)recht;
 • Je beschikt over inzicht in het functioneren van een overheidsorganisatie en de bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden;
 • Je bent analytisch en onderzoekend en kan tot snel tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen;
 • Deskundigheid op het gebied van waterschapszaken is een pré;
 • Je bent niet werkzaam voor het Hoogheemraadschap van Delfland en hebt geen directe binding of betrokkenheid bij het bestuur.

Ten aanzien van de plaatsvervangend voorzitter wordt tevens verwacht dat hij/zij het vermogen heeft om de vergaderingen van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie te leiden en sturing te geven aan de besluitvorming en het werk van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie en actief verantwoordelijkheid te nemen voor het groepsproces.

Dit kun je verwachten

 • Een marktconforme vergoeding per hoorzitting, ook worden je reiskosten vergoed;
 • Benoemingsperiode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 4 jaar;
 • Omdat twee leden aan het einde van hun maximale zittingstermijn zijn aangekomen, zijn we op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter en een lid.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Henriëtte el Mokhtari-Heimensen, secretaris van de bezwaarschriftencommissie, via telefoonnummer 015-260 8155.

Solliciteren

Enthousiast? Reageer dan uiterlijk tot 20 januari 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op 23 januari 2020.

Solliciteren Naar vacature-overzicht