Database Specialist


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft, 36 uur, salaris minimaal € 3824 - maximaal € 5340
Werk je graag in het hart van de (ICT) organisatie?

Wat ga je doen?

De Database Specialist is belast met het vormgeven van de technische infrastructuur ten behoeve van de geautomatiseerde processen en informatiestromen. De werkzaamheden zijn gericht op de meest complexe technische infrastructuur binnen de organisatie en in de koppelingen met ketenpartners. Analyses, ontwerp, ontwikkeling en beheer van deze infrastructuur behoren tot de kern van de functie. De functie heeft een ontwikkelend en initiërend karakter. Daarnaast wordt de stabiliteit en robuustheid van de bestaande situatie bewaakt en wordt eveneens de regie (opdracht formuleren, leverancier selecteren, uitvoering monitoren) gevoerd op uitbesteedde diensten.

Werkzaamheden:
 • Werkzaamheden complexe technische infrastructuur
 • Projectmedewerking vanuit het vakgebied
 • Regie op diensten en leveranciers

Verder vallen onder jouw taken en verantwoordelijkheden onder andere:
 1. Werkzaamheden complexe technische infrastructuur
 • Installeert, configureert en beheert databases (Oracle/SQL)
 • Monitoren van en rapporteren over databases (al dan niet in de cloud)
 • Beheert de integratielaag en realiseert koppelingen tussen verschillende applicatiesystemen (al dan niet in de cloud)
 • Lost 2e lijns incidenten op
 • Werken volgens ITIL-processen
 • Zet beheerprocedures op en waarborgt de kwaliteit van de procedures en het beheer (van databases)
 • Denkt mee bij het ontwerpen van en implementeert complexe technische infrastructuur
 • Scripten met powershell, PL/SQL en T-SQL
 • Implementatie Autorisatie en Authenticatie oplossingen v.w.b. wet- en regelgeving
 1. Projectmedewerking vanuit het vakgebied
 • Leidt en/of ondersteunt ICT-projecten met een complex karakter
 • Voert risicovolle wijzigingen op een beheerste wijze door
 1. Bewaking en rapportage op diensten en leveranciers
 • Adviseert over het in eigen huis doen of uitbesteden van onderdelen van de ICT (domeinen binnen de architectuur)
 • Betrekt specialisten in het proces waar nodig of gewenst
 • Monitort de uitvoering, rapporteert hierover en laat zonodig aanpassingen/verbeteringen aanbrengen

Meer weten?

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met:

Marieke Jager
Corporate recruiter en adviseur
mjager@hhdelfland.nl06-14028319

Wat bieden we jou?

 • Het betreft een fulltimefunctie van 36 uur per week (1,0 fte).
 • Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Werken voor Waterschappen en kent een max van €5.340,- bruto per maand.
 • Een dienstverband van een jaar. Bij goed functioneren behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.
 • Bij Delfland werken wij Hybride: wat betekent dat veel van je werkzaamheden ook vanuit huis kunnen worden uitgevoerd of vanuit onze prachtige locatie in hartje Delft!
 • Een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van 21% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je extra verlof wil kopen, een studie wil financieren of bijvoorbeeld je basissalaris maandelijks aan wil vullen.
 • Wij investeren in jouw ontwikkeling middels een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000,-, dat je kan besteden binnen een periode van 5 jaar.
 • Mogelijkheid tot flexibel werken: wij vinden de werk-privé balans erg belangrijk!
 • Een eenmalig thuiswerkbudget van € 850,- voor het inrichten van je thuiswerkplek en een dagelijkse thuiswerkvergoeding van € 3,-

Wat maakt jou succesvol?

 • Brede theoretische kennis van IT, waaronder sourcing, security, integratie-architectuur, databasebeheer, datawarehouse architecturen, rapportageomgevingen en business intelligence
 • Kennis en vaardigheid in het organiseren van ICT-beheer, procedures en methodieken (ITIL, PrinceII)
 • Kennis van informatie-analysemethoden en van de structuur en werking van bestaande systemen en applicaties
 • Inzicht in de structuur, toepassingsmogelijkheden en kosten van de diverse op de markt beschikbare systemen
 • Vaardigheid in het adviseren
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met o.a. leveranciers
 • Vaardigheid in het leiden van projecten
 • Je beschikt over de volgende competenties; Eigenaarschap, openheid, samenwerken en klantgerichtheid (de 4 pijlers binnen ICT)

Naast deze vaardigheden treed je in ieder geval met de onderstaande doelgroepen in contact :
 • Gebruikers, om hun wensen en eisen om te kunnen zetten naar de infrastructurele mogelijkheden
 • Technische systeemontwerpers over de ontwikkeling van systeemontwerpen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de gestelde eisen vanuit de architectuur en infrastructurele aansluitvoorwaarden.
 • Leveranciers, om over ICT-diensten en producten informatie uit te wisselen, overleg te voeren en de contractuitvoering te monitoren.

Waar kom je te werken?

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon en voldoende water. Ons hoogheemraadschap bestaat al meer dan 733 jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst! 
Als specialist maak je deel uit van dé ICT-dienstverlener binnen Delfland die zorgdraagt voor het beheer van de ICT-voorzieningen van Delfland. We zorgen voor het technisch beheer van de ICT-omgeving in de breedste zin van het woord; het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen op de ICT-voorzieningen, het introduceren van nieuwe ICT-technologieën en een Delfland-brede ondersteunende en adviserende rol op het gebied van Informatievoorziening.

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

Interessante baan?

Contact

Ben jij de gedreven enthousiaste collega die wij zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 15 augustus 2022 via onderstaande link en stuur ons je motivatiebrief en CV. Na sluitingsdatum kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 29 augustus.
Heb je nog vragen over deze functie kun je terecht bij Michiel van Wageningen (coördinator-ICT) op telefoonnummer 06-314645095.