Scriptieprijs Delfland


Jouw scriptie over water is geld waard!

Om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water te stimuleren, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een scriptieprijs in het leven geroepen voor studenten van universiteiten. Studeer jij dit jaar af op een wateronderwerp en wil je jezelf profileren binnen de watersector?

Stuur dan jouw scriptie naar: opleidingen@hhdelfland.nl

En maak kans op 2.000 euro!

Randvoorwaarden

Om op de scriptieprijs van Delfland kans te maken, geldt een aantal randvoorwaarden:

 • De student geeft bij de inzending aan welke relevantie het onderzoek voor het werk van de waterschappen heeft
 • De scriptie is van toegevoegde waarde voor de primaire taken van de waterschappen
 • De inzending is een masterscriptie en heeft een eindcijfer 8 of hoger
 • De inzending betreft een scriptie die is gemaakt in opdracht van een universiteit
 • De scriptie is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal
 • Bij de inzending van de scriptie worden de NAW-gegevens van de student vermeld
 • Bij de inzending van de scriptie dient een bewijs te worden meegezonden, waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt en waaruit blijkt dat de onderwijsinstelling de inzending van de scriptie ondersteunt.
 • Tevens wordt er een aanbeveling meegestuurd waaruit blijkt dat de onderwijsinstelling de inzending voor de scriptieprijs ondersteunt
 • Studiejaar 2020/2021
 • De scriptieprijs wordt niet toegekend als er minder dan drie inzendingen zijn

Uiterlijke datum van inzending van de scriptie is 30 september 2021.

Deel jouw scriptie over water en win 2000 euro

Your thesis about water is worth money!

Hoogheemraadschap van Delfland has created a thesis award for university students to stimulate the development and dissemination of knowledge about water. Are you graduating this year with a thesis subject about water and do you want to profile yourself in the water sector? Then send your thesis to: opleidingen@hhdelfland.nl

By doing so, you get a chance to win 2,000 euros!

Conditions

In order to have a chance of winning the thesis award of Delfland, a number of preconditions apply:

 • During the submission, the student indicates the relevance of the research to the work of the water boards
 • The thesis is of added value for the primary tasks of the water boards
 • The entry is a master thesis in the academic year 2020/2021 and has a final grade of a 8 or higher
 • The entry concerns a thesis commissioned by a university
 • The thesis is written in Dutch or English
 • When submitting the thesis, the name and address details of the student are stated
 • When submitting the thesis, proof must be submitted, showing the assessment of the thesis and showing that the educational institution supports the submission of the thesis
 • A recommendation will also be sent showing that the educational institution supports the submission for the thesis prize
 • The thesis prize will not be awarded if there are less than three submissions

The deadline for submitting the thesis is September 30, 2021.