Dana over stagelopen bij POC


Dana Uijthof is stagiair bij de afdeling Personeel, Organisatie & Calamiteiten van Delfland. In dit interview vertelt ze meer over haar stageperiode.

Wat was je eerste indruk van Delfland als organisatie?

Mijn eerste indruk van Delfland was dat ik niet echt wist wat een waterschap precies deed. In 2019 heb ik mijn derdejaarsstage bij Delfland mogen afronden van het mbo. Naderhand had ik een duidelijk beeld van de organisatie en wist ik dat ik mijn plek hier had gevonden. Omdat ik Delfland een hele leuke en leerzame organisatie vind heb ik besloten om mijn tweedejaarsstage van het hbo op dezelfde afdeling van Delfland af te ronden.

Waar gaat je stageopdracht over?

De stageopdracht die ik vanuit school heb meegekregen was het beantwoorden van de hoofdvraag: in hoeverre draagt het HR-beleid bij aan het realiseren van de stageorganisatie?

Hiervoor deed ik onderzoek naar de PIM-matrix, ken en stuurgetallen en verdieping op de PCDA (Plan-Do-Check-Act) - cyclus.

Naast dit onderzoek vanuit school heb ik ook een onderzoek mogen doen voor Delfland. Ik heb 35 nieuwe medewerkers, die in 2020 zijn gestart, mogen interviewen naar de reis die ze meemaken als nieuwe medewerker. Er stonden vijf onderwerpen centraal: het imago van Delfland, onboarding, verbinding, taak en ontwikkeling. Dit onderzoek heb ik met succes mogen afronden en ik heb een presentatie mogen geven aan het managementteam.

Hoe ervaar je de begeleiding?

De begeleiding die ik heb gekregen was meer dan ik had verwacht, heel fijn 😊. Tweemaal heb ik uitstekende begeleiding gehad. Dit was voor mij ook een reden om na de eerste keer stage bij Delfland weer terug te keren omdat ik het erg naar mijn zin had. Ik zou niet weten wat ik zonder mijn begeleiders zou moeten!

Welke successen vier je?

Het succes dat ik vier is het voltooien van een goed onderzoek naar de medewerkersreis. Naar aanleiding van de presentatie over mijn onderzoek heb ik veel complimenten gekregen van het managementteam en de medewerkers die mij hebben geholpen. Ik heb aanbevelingen gegeven en ik hoop dat Delfland hier ook iets mee gaat doen.

Een ander succes wat ik vier is het succesvol voltooien van mijn stage. Ik ben tevreden over de dingen die ik bij Delfland heb geleerd mede dankzij goede begeleiding en vriendelijke collega’s. Ik voel mij thuis bij Delfland!

Wat gaat de toekomst je brengen?

In september begin ik mijn nieuwe avontuur bij een ander stagebedrijf. Met pijn in mijn hart neem ik dan afscheid van Delfland maar ik hoop in de toekomst weer terug te mogen keren bij Delfland met een diploma!