Het succesverhaal van Theo en Joey: ‘Een bijzondere samenwerking op basis van vertrouwen’


Ieder mens wil van betekenis zijn. Daarom is meedoen in de samenleving zo belangrijk. Dat begint bij het hebben van een baan, want werk maakt mensen gelukkig. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland begrijpen we dat. Daarom zetten wij ons in voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Hierbij werken we samen met ‘Werkse!’, een organisatie die participanten detacheert.

Een dubbelinterview met participant Theo en zijn buddy Joey

Een verhaal dat goed illustreert hoe diversiteit omarmd wordt binnen Delfland, is het verhaal van participant Theo en zijn buddy Joey.

Theo heeft vanwege, wat hij zelf omschrijft als zijn rugzakje, extra ondersteuning nodig bij zijn werkzaamheden. Deze ondersteuning krijgt hij van Joey, die veel voldoening haalt uit zijn taak als buddy.

In dit dubbelinterview vertellen de mannen over hun samenwerking en de uitdagingen waar ze mee te maken kregen. Maar belangrijker nog, over de bijzondere band die ze in één jaar tijd hebben opgebouwd.

Het begin van een mooie werkrelatie

Theo en Joey werken allebei sinds 2018 bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Theo begon als interieurverzorger van het wagenpark en is inmiddels doorgegroeid naar ondersteunend medewerker facilitaire zaken. Joey is technisch medewerker A en kreeg één jaar geleden, door het vertrek van een collega, plots de taak van mentor en begeleider van Theo op zich. Voor de beiden mannen was dat in het begin best wennen.

Joey: “Onze start was wat stroef, vooral omdat het mentorschap nieuw was voor mij. Bovendien zat ik toen midden in een aanbesteding, voor mij een nieuw proces.”

Theo: “Ja, in het begin was het aftasten, elkaar leren kennen en naar elkaar toe groeien.

We hebben al snel duidelijke afspraken gemaakt. Joey beheert bijvoorbeeld mijn agenda en belt mij om klusjes in te plannen.”

Joey: “We zijn inmiddels zo ver dat Theo heel goed kan inschatten wat hij zelf kan uitvoeren. Om het overzicht te bewaren, bespreken we aan het begin van de week wat er op de planning staat. Door Covid-19 is het wat lastiger om elkaar fysiek te zien, maar we krijgen gelukkig veel steun van andere collega’s uit het team.”

Joey: “Ik leer Theo ook om een tijdvak in te plannen voor klusjes. In zijn agenda werken wij bijvoorbeeld met kleurtjes. Hierdoor brengen we structuur aan.”

Theo: “Zo weet ik wie mij de taak heeft toegewezen en bij wie ik moet zijn met vragen.”

Joey: “Dat moet ook wel, want iedereen in de organisatie weet Theo inmiddels te vinden.”

Samen op ontdekkingsreis

Het begin was misschien niet altijd even makkelijk, inmiddels kennen de mannen elkaar door en door. Dat kwam niet van de een op de andere dag. Het was een proces van veel goede gesprekken, professionele begeleiding vanuit Werkse! en vaak samen koffie drinken.

Alles draait om: vertrouwen, vrijheid en denken in kansen.

Dit deden ze niet alleen, maar met hulp en vertrouwen vanuit de organisatie.

Theo: “Wat ik fijn vind aan Joey is dat ik de ruimte krijg om fouten te maken en te groeien. Ik ben niet zo’n prater en mijn lichaamstaal zegt vaak meer. Joey prikt dwars door me heen en ziet meteen wat er aan de hand is. Dan pakken we een kopje koffie en bespreken we dat. Door onze sterke vertrouwensband, durf ik ook meer mijzelf te zijn. Ik voel me veilig bij hem en dat is een belangrijke basis.”

Joey: “Het is voor mij een bijzondere ontdekkingsreis gebleken. Je leert onderweg ontzettend veel van elkaar. Het is niet altijd even makkelijk en er zijn situaties waarin Theo heel kwetsbaar is. Dan moet je op een respectvolle manier met elkaar omgaan.”

Theo: “Ik heb een enorme transitie doorgemaakt met behulp van Joey en collega's. Ik ben heel anders naar mezelf gaan kijken. Vroeger werd ik snel boos om kritiek, nu heb ik veel meer geduld en heb ik geleerd om het gesprek aan te gaan.”

Joey: “Er zijn momenten geweest waarop ik dacht: ‘Oei, dit is pittig, kan ik dit wel blijven combineren met met mijn eigen werk?’. Gelukkig zie ik Theo elke dag groeien en stappen maken. Het is een lang traject en dat kost tijd. Ik ben blij dat we vanuit de organisatie die ruimte krijgen. Theo werkt hier nu tweeëneenhalf jaar, waarvan we één jaar samenwerken. We zijn daarmee het langstlopende traject binnen Delfland.

Het fijne aan onze werkgever is dat er gedacht wordt in kansen en mogelijkheden. Hierdoor hebben we de rol van Theo echt vorm kunnen geven en heeft hij een onmisbare plek gekregen in onze organisatie.”

De toekomst

Over de toekomst zijn de mannen het roerend eens: ze hopen nog lang samen te mogen werken bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Bovendien hopen ze met hun verhaal andere te inspireren om niet te denken in beperkingen maar juist in mogelijkheden.

Joey: “Hoe Theo zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld vind ik prachtig. Hij zat echt in de knoop met zichzelf en ik zie nu weer pretoogjes. Als ik zie hoe ver hij is gekomen, maakt dat me trots.”

Theo: “Joey zei gisteren nog: ‘het heeft veel energie gekost maar we plukken er nu de vruchten van’.”

Joey: “We zien elkaar vaak en zijn heel close geworden. Ik hoop dat we Theo hier nog lang kunnen houden. We hebben zat werk en willen hem echt niet missen.”

Theo: “Ik heb het hier reuze naar mijn zin. Ik heb een fijn team, waarin iedereen voor me klaar staat en ik altijd mijn verhaal kwijt kan. Als het aan mij ligt, blijf ik hier tot aan mijn pensioen.”

Wil jij ook deel uitmaken van een organisatie die denkt in mogelijkheden? Bekijk dan eens de vacaturesbij het Hoogheemraadschap van Delfland.