Dubbelinterview over afstand tot de arbeidsmarkt


Het kabinet heeft vastgelegd dat de overheidssector vóór 2024, 25.000 banen moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt op het gebied van ‘De Banenafspraak’. Evelien Bijl, P&O-adviseur bij Delfland en Chris van Es, die naast zijn werk als technisch specialist ‘interne buddy’ is, kunnen daar meer over vertellen.

Evelien, kun je wat meer vertellen over jouw rol het afgelopen jaar?

Evelien: het directieteam van Delfland heeft vorig jaar ambitieuze doelstellingen opgesteld. Een onderdeel hiervan was om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als P&O-adviseur heb ik er samen met onze directie, collega’s en partners Werkse! en Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) voor gezorgd dat er meerdere succesvolle plaatsingen zijn gerealiseerd. Daardoor is het aantal plaatsingen bij Delfland in één jaar meer dan verdubbeld.

Hoe heb je dat aangepakt?

Evelien: allereerst ben ik met andere waterschappen en het A&O-fonds Waterschappen gaan praten. Ik was benieuwd hoe anderen dit aanvliegen. Dat heeft me heel erg geholpen om snel ‘in de materie’ te komen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft me bijvoorbeeld op het idee gebracht om ‘interne buddy’s’ toe te wijzen aan de collega’s die via Werkse! of SWOM bij ons komen werken.

Hebben jullie je doelstellingen al behaald?

Evelien: nee nog niet, maar we zijn enorm trots op wat we in korte tijd hebben bereikt. Vorige week hebben we dat met de leidinggevenden en interne buddy’s gevierd, want zonder de bijdrage van deze collega’s was dit resultaat niet mogelijk. We verwachten dat we in 2020 volledig voldoen aan het quotum en minstens 16 banen succesvol hebben vervuld.

Evelien Bijl en Chris van Es van Delfland

Chris, jij bent een interne buddy bij Delfland. Hoe is dat zo gekomen?

Chris: bij het teamoverleg van het team Onderhoud, Watergangen, Waterkeringen (OWW), waarin ik werkzaam ben als technisch specialist, vroeg de leidinggevende wat wij ervan zouden vinden om iemand met afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen in ons team. En of er iemand was die de interne buddy zou willen worden. Ik was gelijk enthousiast. Iedereen moet een kans krijgen en daar help ik graag bij.

Krijg je daar ook begeleiding bij?

Chris: ik weet waar ik moet zijn als ik vragen heb. Ik kan bij de externe jobcoach van Werkse! terecht en bij Evelien of mijn leidinggevende. Maar eigenlijk loopt alles vanzelf en gaat alles in goed overleg.

Evelien:

alles wat we doen is maatwerk. We kijken naar de kwaliteiten en uitdagingen van de nieuwe collega en naar wat de buddy kan en wil betekenen.

Het is bijvoorbeeld geen probleem als een nieuwe collega start met minder uur per week, zodat het voor alle betrokkenen behapbaar blijft. Er wordt regelmatig geëvalueerd om te kijken of iedereen tevreden is of dat er iets moet worden aangepast.

Is iedereen die wordt aangedragen welkom bij jullie?

Evelien: meestal gaat het precies andersom. Leidinggevenden onderzoeken welk werk blijft liggen of welke behoefte er binnen het team is. Vervolgens gaan onze partners op zoek naar iemand die past binnen die functie. Dat vergroot de kans op duurzame plaatsing. We willen niet zomaar iedereen plaatsen om aan het quotum te voldoen. We hebben veel liever dat een plaatsing doordacht is en daardoor succesvol wordt.

Dat klinkt wel heel tijdrovend.

Evelien: maatwerk kost meer tijd, maar draagt wel bij aan het succes. Ik geef graag zoveel mogelijk ruimte aan de nieuwe collega’s, buddy’s en leidinggevenden om samen afspraken te maken waar iedereen zich in kan vinden. Daardoor kost het soms meer tijd om alles te organiseren en overzicht te houden, maar dat is het waard gezien de goede resultaten tot nu toe. Daar krijg ik dan weer energie van.

Chris: ik wilde graag buddy worden, maar wel met voorwaarden. Ik moet natuurlijk mijn eigen werk ook kunnen blijven doen. Daarom is het fijn dat de nieuwe collega niet gelijk fulltime begint. Dan kunnen we het beide eerst aftasten. Ik wil er namelijk wel echt goed de tijd voor kunnen nemen en niet iets beloven zonder het waar te kunnen maken. Nu is het zo dat ik aan het begin en het eind van de dag een paar uur voor mezelf heb, en daartussen heb ik tijd om vragen te beantwoorden en te begeleiden. Vooral in de eerste weken kostte dat veel tijd, omdat alles nieuw is. Maar nu gaat het steeds meer vanzelf.

Is al dat maatwerk wel mogelijk qua regelgeving?

Evelien: ja, we doen niks dat niet mag of kan. En Werkse! en SWOM hebben veel ervaring dus die weten ook wat er wel en niet kan. Officieel is een fulltime Participatiewetbaan 25,5 uur. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze doelgroep, net als ieder ander, verschillende behoeftes heeft qua rooster. Dat kan bij ons gewoon en het blijkt te werken.

Is het te merken op de werkvloer dat jullie personeelsbestand steeds meer een afspiegeling van de maatschappij is?

Evelien: op het oog is er weinig veranderd, want een arbeidsbeperking is vaak niet te zien. Het zijn onze collega’s net als iedereen. Wel hoop ik dat het meer leeft binnen de organisatie, zodat er meer aandacht is voor het onderwerp. Voor ons gaat het er vooral om dat wij als organisatie bijdragen aan de maatschappij en streven we ernaar dat er zo min mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onnodig thuis zitten.

Heb je een tip voor andere bedrijven die hier meer mee aan de slag willen?

Evelien: het geeft enorm veel voldoening om je voor deze doelgroep in te zetten. Dus mijn eerste tip is: ga ervoor! De gouden tip is toch wel dat begeleiding ‘key’ is. De interne buddy’s maken bij ons het verschil. O, en dan toch nog een laatste tip: maatwerk draagt echt bij aan het beste resultaat. Ga een gesprek met een kandidaat in met open vizier. Misschien is er, als je creatief bent, wel meer mogelijk dan je vooraf dacht.

Chris:

ik kan iedereen aanraden om buddy te worden. Het is echt geen last en ik heb ook niet het gevoel dat ik een enorme prestatie moet leveren. Het is gewoon een leuke extra taak.