Diversiteit & inclusiviteit


Het Hoogheemraadschap van Delfland wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor iedereen.

Delfland wil een open organisatie zijn. Om externe ontwikkelingen te volgen participeert Delfland in netwerken, zoals het A&O-fonds Waterschappen, het kennisplatform Baas in eigen loopbaan en verschillende LinkedIn-groepen.

Delfland heeft zich in 2015 aangesloten bij Workplace Pride. Dit is een (internationaal) netwerk dat inclusiviteit binnen organisaties bevordert (integraal diversiteitsbeleid).

Delfland is sinds 2009 aangesloten bij Talent naar de Top. Dit is een met een maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top. Hun missie is diversiteit en inclusiviteit in de top de norm te maken. Waarom? Dit zorgt ervoor dat de besluitvorming en prestaties van de organisatie verbeteren en dat de talenten van alle medewerkers worden benut. Delfland heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend en daarmee deze missie voor Delfland eigen gemaakt. Samen met Talent naar de Top monitoren wij jaarlijks de voortgang op onze doelstellingen zoals minimaal 35% vrouwen in de top van de organisatie.