Delfland zoekt coachende managers

Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving heeft Delfland in 2018 een beweging ingezet en is de sturingsfilosofie herijkt. Om bij te dragen aan onze maatschappelijke opgaven is integraliteit, samenwerking en continue ontwikkeling nodig.

We zetten daarom de mens centraal en stellen “Nieuw Leiderschap” als een belangrijke randvoorwaarde. We zoeken managers met een coachende managementstijl, die steeds balanceren tussen resultaat- en mensgerichtheid.

Competenties die hierbij horen zijn onder andere: goed kunnen reflecteren, feedback geven, het op respectvolle wijze bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen, (h)erkennen van talenten en deze laten excelleren, visie ontwikkelen, ondernemend, dienstbaar, geloofwaardig en authentiek zijn.

Deze competenties stelt Delfland centraal voor mensen met een leidinggevende functie. De managers inspireren en motiveren de medewerkers bij te dragen aan een eenduidige gezamenlijke koers.

Hieronder staan de linkjes naar de afdelingsmanager vacatures die op dit moment openstaan: