Diversiteit

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil een aantrekkelijk werkgever zijn. Voor iedereen: ongeacht sekse, leeftijd, arbeidshandicap, seksuele geaardheid, en culturele achtergrond. 

Delfland wil een open organisatie zijn. Om externe ontwikkelingen te volgen participeert Delfland in netwerken, zoals het A&O-fonds Waterschappen, het kennisplatform Baas in eigen loopbaan, en verschillende LinkedIn-groepen.

Delfland heeft zich in 2015 aangesloten bij Workplace Pride. Dit is een (internationaal) netwerk dat inclusiviteit binnen organisaties bevordert (integraal diversiteitsbeleid). Om te stimuleren dat meer vrouwen naar leidinggevende posities doorstromen, is Delfland sinds 2009 aangesloten bij Charter Talent naar de Top. De stichting Talent naar de Top is een aanjager van het maatschappelijk debat over diversiteitsbeleid.