Arbeidsvoorwaarden

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)

De rechtspositie van ambtenaren in dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland staat beschreven in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.  De SAW bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Dit houdt in dat deze regelingen bij alle waterschappen van kracht zijn.

Werk en privé

Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel waarde aan de balans tussen werk en privé en biedt de mogelijkheid om flexibel te werken, door middel van flexibele arbeidstijden. Bij een fulltime aanstelling werk je 36 uur per week.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Iedere medewerker van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikt naast zijn of haar salaris per jaar over een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Met dit keuzebudget kun je onder andere extra geld krijgen, extra verlofuren kopen, een fiets aanschaffen of extra pensioen. Voor welke doelen je het geld inzet is aan jou.

Persoonsgebonden Basis Budget (PBB)

Het PBB is een stimuleringsbudget voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in het kader van inzetbaarheid. Naast het PBB zijn er ook andere opleidingsbudgetten, die kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Het PBB kan worden ingezet voor ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit. De doelen van de cao-afspraken over opleiding & ontwikkeling zijn:

  • Bijblijven voor je eigen functie;
  • Ontwikkelen voor een toekomstige functie;
    • Verbeteren of verbreden inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
    • Ontwikkelfaciliteiten-op-maat.