Meer tijd nodig voor ontwerp rioolgemaal Morsestraat


Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt aan het project Optimalisatie transportsysteem rioolgemaal Morsestraat te Den Haag.

Het project bestaat enerzijds uit het aanleggen van een nieuwe transportleiding van rioolgemaal Morsestraat naar de zuivering Houtrust en anderzijds aan aanpassingen aan het rioolgemaal Morsestraat.

Het rioolgemaal kent momenteel een aantal problemen. Om deze reden zijn er aanpassingen aan het rioolgemaal Morsestraat nodig. Gezien de beperkte ruime en grote afvoer van afvalwater zijn deze aanpassingen complex. Delfland heeft daarom meer tijd nodig om een goed ontwerp voor rioolgemaal Morsestraat uit te werken, zodat het rioolgemaal op den duur weer optimaal kan functioneren.

08/09/2022