Werkzaamheden rioolgemaal Morsestraat en aanleg nieuwe leiding


Wij zoeken naar een duurzame oplossing om de werkzaamheden aan rioolgemaal Morsestraat te verkleinen.

Rioolgemaal Morsestraat zorgt ervoor dat het afvalwater van 200.000 inwoners en bedrijven uit de Haagse regio bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust wordt afgeleverd. Het gemaal heeft een maximum afvoercapaciteit van 11.300 m3 per uur. Daarnaast heeft het gemaal een waterbuffer van 13.000 m3 (5 olympische zwembaden) om rioolwater tijdelijk in op te slaan en op een later tijdstip af te voeren.

Het rioolgemaal kent momenteel een aantal problemen. Om het riool goed te laten functioneren is het nodig om het gemaal jaarlijks van onder tot boven schoon te maken. Dit is een dure en tijdrovende klus. Ook geven de pompen regelmatig een storing waardoor pompen buiten het werkgebied ingezet moeten worden wat leidt tot extra energieverbruik, een slecht rendement en hoge slijtage.

De werking van het rioolgemaal moet daarom worden verbeterd. Delfland is daarom op zoek een oplossing. Deze oplossing wordt gezocht in aanpassing van het gemaal en de realisatie van een nieuwe transportleiding.

Aanpak

Delfland heeft een uitgebreide routeverkenning uitgevoerd. Hierbij is van drie verschillende opties bekeken hoe gescoord wordt op punten zoals duurzaamheid, kosten, risico’s en impact op de omgeving. Uit deze analyse is gebleken dat een boring (ondergronds en parallel aan de Houtrustweg) tussen gemaal Morsestraat en zuivering Houtrust de minste nadelen kent. Zo vinden er geen open ontgravingen plaats, hoeven er geen belangrijke verkeersaders te worden afgesloten en blijven wij zo ver mogelijk verwijderd van woonwijken.

Hoewel wij het beoogde tracé en haar omgeving goed hebben bestudeerd ken jij die omgeving als inwoner van Den Haag het beste. Wij nodigen je daarom van harte uit om vragen, zorgen of kansen die je voor ons project ziet met ons te delen. Dit kunt je doen via een interactieve kaart waarop je kunt aangeven met welke aspecten wij rekening moeten houden. Je mag dit anoniem doen, maar als je een reactie van ons wenst, vul dan je contactgegevens in.

gebiedskaart werk Morsestraat
gebiedskaart rioolgemaal Morsestraat

Jalien Oegema

Jalien Oegema
Omgevingsmanager
joegema@hhdelfland.nl06 86 88 84 10

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project.

Uw mening telt!

gebiedskaart werk Morsestraat

Denk met ons mee en laat uw opmerking achter via deze interactieve kaart.