Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht


In het overzicht hieronder, kun je lezen wat er in de komende jaren gaat gebeuren in dit project.

2021-2022

In juli 2021 heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met het voorstel om nieuwbouw van de AWZI verder uit te werken. Bij deze uitwerking is ook in beeld gebracht hoe zorgen en bezwaren vanuit de omgeving kunnen worden weggenomen en gezamenlijke kansen kunnen worden gerealiseerd. In de tweede helft van 2022 nemen het algemeen bestuur van het Delfland en de gemeenteraad van Vlaardingen belangrijke besluiten over renovatie of nieuwbouw.

Belangrijke bestuurlijke momenten

In de tweede helft van 2022 vinden een aantal bestuurlijk belangrijke vergaringen plaats. Welke dit zijn, is terug te vinden in de bestuurlijke kalender.
Hoogheemraadschap van Delfland
Gemeente Vlaardingen

Planning Toekomst AWZI De Groote Lucht