Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht


In het overzicht hieronder, kun je lezen wat er in de komende jaren gaat gebeuren in dit project.

Planning onderzoek toekomst AWZI DGL_uitwerken_besluit
Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht

2021-2022

In juli 2021 heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met het voorstel om nieuwbouw van de AWZI verder uit te werken. Bij deze uitwerking wordt ook in beeld gebracht hoe zorgen en bezwaren vanuit de omgeving kunnen worden weggenomen en gezamenlijke kansen kunnen worden gerealiseerd. Juli 2022 neemt het algemeen bestuur een definitief besluit over renovatie of nieuwbouw.

2022-2024

In deze periode wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt. Ook voeren we de noodzakelijke onderzoeken en starten we de vergunningprocedures.

2024

Naar verwachting starten we in 2024 de fase waarin het gekozen plan wordt uitgevoerd

2028

De bedoeling is dat de gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht in 2028 in gebruik wordt genomen.