Praat mee!


Delfland heeft onderzocht wat het beste is: het grootschalig renoveren van de zuivering op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of een nieuwe zuivering bouwen op Vergulde Hand West, het terrein aan de overkant van de weg. Om ook in de toekomst het afvalwater van de huidige en toekomstige inwoners van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed, volgens de wettelijke eisen en duurzaam te kunnen zuiveren, is nieuwbouw nodig zo oordeelde het algemeen bestuur van Delfland in september 2022.

Om een goede afweging te kunnen maken zijn wij in februari 2022 op diverse manieren met de omgeving in gesprek gegaan.

U kon vragen stellen over wat er de komende periode gaat gebeuren of uw mening geven over nieuwbouw of renovatie.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Februari 2022

In februari 2022 hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd en zijn wij aanwezig geweest in de wijk. Tijdens deze bijeenkomsten zijn wij in gesprek gegaan met geïnteresseerden en konden zij hun mening geven en kansen en aandachtspunten met ons delen. De opgehaalde inzichten zijn meegegeven aan het bestuur van het hoogheemraadschap en aan de gemeente Vlaardingen om mee te nemen in hun besluit.

Online vragenlijst!

Om bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden uit de omgeving de mogelijkheid te bieden om hun kansen, aandachtspunten en zorgen met ons te delen konden zij een digitale vragenlijst invullen. Op 4 maart 2022 is deze gesloten. De resultaten van deze vragenlijst zijn meegegeven aan het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Vlaardingen om mee te nemen in hun besluit.