Zowel renovatie als nieuwbouw is mogelijk als vervanging van de huidige afvalwaterzuivering (AWZI)


In bijeenkomsten via internet op 10 en 11 mei, zijn de resultaten gedeeld van het onderzoek naar de vernieuwing van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Er zijn twee mogelijkheden in het vizier: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het bedrijventerrein er tegenover: de Vergulde Hand West.

Op beide locaties is een AWZI te realiseren, maar er zijn wel een aantal verschillen. De locaties zijn vergeleken op onder andere milieueffecten, het bedienen en onderhouden van de zuivering, waardering van de omgeving, veiligheid voor medewerkers, recycling bij de bouw en mogelijkheden voor het verwijderen van in de toekomst mogelijk verplichte stoffen als microplastics en medicijnresten. De score op de criteria verschillen licht voor beide locaties.

Bij de aanwezigen op de informatieavond 10 en 11 mei waren er voorstander voor renovatie en, anders dan eerder gedacht, ook voorstanders voor nieuwbouw. Verwachte overlast van geur, geluid en de bouw waren bij nieuwbouw een zorg., maar een aantal deelnemers zag ook kansen voor een integrale ontwikkeling op het terrein dat Delfland dan achterlaat. Duurzaamheid, milieu en omgeving kwamen als belangrijkste afwegingscriteria naar voren. Klaar staan voor de opgaven in de toekomst en een geode leefomgeving waren voor hen de belangrijkste argumenten.

De beslissing wordt uiteindelijk genomen door het Algemeen Bestuur van HH Delfland. U kunt het proces bijwonen op de volgende momenten:

- Woensdag 30 juni (avond): Commissie WVK – besluitvorming voorkeursalternatief

- Donderdag 15 juli (ochtend): Verenigde Vergadering – definitief besluit voorkeursalternatief

Via deze link komt u bij de agenda en stukken. Stukken worden ongeveer een week voor de vergadering gepubliceerd. U bent bij alle vergaderingen - in levende lijve of online - van harte welkom!