Nieuwe waternatuur in Den Hoorn


Langs de wijk Voordijkshoorn in Den Hoorn komt nieuwe waternatuur. Deze zogenaamde natte ecologische zones dragen bij aan schoon, gezond en levend water. Daarnaast kan er tijdens een hoosbui overtollig regenwater tijdelijk in geborgen worden. Delfland en de gemeente Midden-Delfland werken samen om deze natuurlijke oevers te ontwikkelen. De werkzaamheden starten naar verwachting halverwege 2022.

NVO noord en zuid
Natuurvriendelijke oever: noord en zuid

Schoon, gezond en levend water is een van de kerntaken van Delfland. Een van de manieren om dit mogelijk te maken is door nieuwe waternatuur aan te leggen. Bijvoorbeeld in de vorm van natuurvriendelijke oevers. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat leefgebieden voor verschillende insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast ontstaat er een variatie aan planten die groeien in het water en op de overgang van water naar land.

We werken toe naar een netwerk van waternatuur door natte ecologische zones met elkaar te verbinden. Deze natuurvriendelijke oevers worden na ontwikkeling opgenomen in het netwerk van waternatuur.

De locatie

De nieuwe waternatuur leggen we aan langs de wijk Voordijkshoorn in Den Hoorn en zal bestaan uit twee delen, een noordelijk en een zuidelijke deel. Op bovenstaande tekening is aangegeven waar de werkzaamheden voor het maken van de natuurvriendelijke oever gaan plaatsvinden.

Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever met verschillende planten

De werkzaamheden

Een natuurvriendelijke oever is breder dan de huidige oever. Daarom veranderen ook de ruimte en openbaar groen langs de oever. In hoofdlijnen voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Weghalen heuvel en bomen (noordelijk deel)
  • Weghalen voetpad (noordelijk deel)
  • Graven oever
  • Aanbrengen nieuw wandelpad (noordelijk deel)
  • Aanbrengen nieuwe bomen (noordelijk deel)
  • Inzaaien oeverplanten

De werkzaamheden starten naar verwachting halverwege 2022.

Schets
Schets van de nieuwe situatie in het noordelijke deel

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is terug te lezen op de website van de gemeente Midden-Delfland.


Netwerk van waternatuur

Door waternatuur met elkaar te verbinden vergroten we het netwerk en stimuleren we de samenhang van waterplanten en waterdieren. Goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit in ons gebied.