Monitoring vissenbossen in Schie en Vliet


Vissenbossen leveren een positieve bijdrage aan het leefgebied voor vissen in vaarten en kanalen. In de Schie en Vliet monitoren wij of de vorm die wij hebben bedacht goed werkt of dat er aanpassingen nog nodig zijn.

Vissenbossen zijn gebundelde wilgentakken voor vissen om te kunnen schuilen en paaien. In vaarten en kanalen waar weinig onderwater structuur is bieden vissenbossen extra leefgebied. Ook zien we dat vissenbossen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Het onderzoek is gestart in 2020 en duurt tot 2022. In 2023 maken we het rapport op.


Monitoringsverslag

Wil je het verslag inzien? Dan kan, deze kun je opvragen via KCC.

Telefoon: (015) 260 81 08
E-mail: loket@hhdelfland.nl