Informatieavond 24 september


Op 24 september is er een informatiebijeenkomst geweest voor alle betrokkenen. De sheets, tekeningen en plaatjes die zijn getoond, zie je onderaan deze pagina. De belangrijkste punten die op de bijeenkomst verteld zijn hebben we voor je samengevat.

Klaar voor de toekomst

Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Bij piekbuien moet er heel veel water door de Gaag worden afgevoerd en dat leidt tot grote stroomsnelheden. Hierdoor is de bodem voor de kademuren gedeeltelijk weggespoeld en dat zal in de toekomst naar verwachting nog erger worden. Hierdoor kunnen de kademuren in de toekomst instabiel worden en moeten ze dieper worden gemaakt. Het gaat echt om de situatie in de komende jaren. Op dit moment zijn de constructies in de dagelijkse situatie voldoende stabiel.

Bovenaanzicht kadeverbetering kaart

Behoud van het historisch aangezicht

Het huidige beeld van de kade en de dorpskern zal zoveel mogelijk worden behouden. Wat nu op de kade staat, (Shell pomp, bankjes, afmeerogen etc.) komt ook weer terug op dezelfde plaats. Dat geldt ook voor de bomen. We verwachten dat de bomen voor de uitvoering allemaal van de kade moeten maar in overleg met ecologen en de Bomenstichting kijken we welke soorten we terug kunnen planten.

Gevolgen voor de woningen

Trillingen en verlaging van de grondwaterstand kan leiden tot schade aan de woningen, omdat ze niet op palen zij gefundeerd. Door de werkzaamheden trillingsarm uit te voeren en de grondwaterstand niet te verlagen of te verhogen minimaliseren we de kans op schade.

Schetsontwerp

Delfland heeft samen met de gemeente een schetsontwerp gemaakt dat tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd. Het ontwerp verschilt per locatie (zie onderstaand kaartje). In strekking 1, aan de kant van de Dorpsstraat ten noorden van de Zouteveensebrug komt een stalen damwand afgewerkt met een betonnen rand bovenop. In strekking 2 komt ook een stalen damwand maar het gedeelte boven het water wordt afgewerkt met hout. In strekking 3 wordt een kunststof damwand geplaatst die ook wordt afgewerkt met hout.

Proces en communicatie

Er is nog veel niet vastgesteld omdat we werken van grof naar fijn. Deze bijeenkomst was het eerste moment om de omgeving te informeren en te horen. De volgende bijeenkomst zal ongeveer in mei zijn en dan hebben we het ontwerp verder uitgewerkt. In de zomer van 2020 kunnen we naar verwachting meer vertellen over de uitvoering. De uitvoering staat gepland voor september 2020 tot en met maart 2021. Via deze projectpagina houden we iedereen tussentijds op de hoogte.

Presentatie informatieavond Schipluiden (pdf, 1.7 MB)

Q&A Bewonersavond 24 september Schipluiden (pdf, 64 kB) (pdf, 64 kB)

Strekking 1

Tekening strekking 1 (pdf, 55 kB)

Strekking 1 boot aan kadekadeverbetering-strekking-1-vlkade

Strekking 2

Tekening strekking 2 (pdf, 52 kB)

Strekking 2 straat met bomen en kadeStrekking 2 boot aan kadeStrekking 2 straat met café en kade

Strekking 3

Tekening strekking 3 (pdf, 52 kB)

kadeverbetering-strekking-3-kadeStrekking 3 weg langs de kade met auto's en bomen