Kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp


De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp worden verstevigd en opgeknapt. Het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente doen dit samen. Dit is nodig omdat de kade niet meer stabiel is en ook het fietspad langs de kade plaatselijk verzakt is.

Kadeverbetering afgerond

De werkzaamheden aan de kade zijn onlangs afgerond. De kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is verstevigd en opgeknapt. Dit was nodig omdat de kade niet meer stabiel was. Ook het fietspad langs de kade was hierdoor plaatselijk verzakt. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moest het fietspad worden gesloten. De gemeente Pijnacker-Nooddorp zal hierop een fietspad aanleggen.

Uw mening is belangrijk

Het projectteam ‘Kadeverbetering Hazepad’ van is benieuwd naar uw ervaring met dit project. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en vormt een belangrijke basis voor ons handelen. Daarom vragen wij u om een korte vragenlijst in te vullen. Uw feedback zal alleen gebruikt worden om verbeteringen door te voeren. Na afronding zullen uw gegevens worden gewist.

De vragenlijst kunt u invullen via: https://uwmeningtelt.nu/kadeverbeteringhazepad

Update 4 augustus

Vernieuwen kade Hazepad bijna afgerond

Eind juli zijn de werkzaamheden voor het vernieuwen van de kade aan het Hazepad zo goed als afgerond. De kade is vernieuwd en is weer stevig gemaakt.

In totaal is 38.000 ton aan klei gebruikt om de kade te verstevigen. De klei is gebruikt om de kade hoger te maken, maar is ook aan de polderkant tegen de dijk aangelegd om de kade te verstevigen. Begin september zal bekeken worden of de kade voldoende stevig is of dat er nog extra klei moet worden toegevoegd. Vervolgens zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp het fietspad aanleggen. Tot die tijd blijft de omleiding voor fietsers van kracht.

Bekijk hiernaast de video waarin hoogheemraad Peter Ouwendijk en omgevingsmanager Petra Hoevenaar uitleggen wat er is gebeurd. Een bewoner die dichtbij het Hazepad woont vertelt hoe hij het heeft ervaren.

Update 30 juli

Inmiddels zijn er 14 boten met klei uit België geleverd en meer dan 3000 vrachtwagens vol klei naar het Hazepad gereden. Hiermee is er in totaal zo’n 38.000 ton klei verwerkt om de kade te verstevigen.

Vandaag, een dag voor de bouwvak, wordt het aangebrachte schelpenpad nog afgewerkt. Tijdens de vakantie wordt de kade nog wel netjes afgewerkt met behulp van een rupskraan.

Hazepad afwerken 1

Afwerken kade 2

Update 19 mei

Naast het aanbrengen van meer klei, is deze week ook begonnen met het plaatsen van houten damwanden:

Damwanden Hazepad

damwand KWS

Update 10 mei

Werk in uitvoering, kadeverbetering Hazepad in beeld

Het verstevigen van de kade langs het Hazepad gaat onverminderd door. In de afgelopen weken heeft aannemer KWS al meer dan 10 miljoen kilo klei verwerkt.

Klei 30 april

In de week van 20 april werd er al 200 meter klei aangebracht:

Werkzaamheden worden uitgevoerd

Klei uit België

In de week van 9 april werd de eerste 2800 ton klei verwerkt. De klei kwam met een schip vanuit België naar Ridderkerk. Deze reis duurde 22 uur. In Ridderkerk werd de klei in een vrachtwagen gedaan en naar het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp gebracht. Het tweede schip met klei kwam een week later aan en is inmiddels ook verwerkt voor de kadeverbetering. Boomschors werd aangebracht voor het loopgemak.

Verplaatsen van aarde

Rijplaten naast Hazepad

Boompjes

Er zijn wat vragen binnengekomen over de nieuw geplante boompjes tussen de rode brug en de tijdelijke voetgangersbrug. De jonge boompjes zijn met grote kluit verpoot. Als het werk aan de kade klaar is, worden ze tijdens het groenseizoen teruggeplaatst.

Jonge boompjes verpoot

Op 31 maart werd de tijdelijke voetbrug geplaatst:

Tijdelijke voetbrug 31 mrt

Update 31 maart

Huidige omleiding voor fietsers blijft van kracht tijdens werk aan kade Hazepad

Na het paasweekend start aannemer KWS in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland met het opknappen van de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. In verband met de werkzaamheden en het aanvoeren van materiaal is er een omleiding voor fietser, wandelaars en ruiters. Voor fietsers is de huidige omleiding aan te houden. De route voor fietsers blijft dus gelijk aan de omleiding die eind 2019 inging, toen het Hazepad en de kade onveilig bleken.

De omleiding die vanaf 2019 inging, zou in eerste instantie tijdens de werkzaamheden niet meer mogelijk zijn. Maar vanwege de vele vragen en opmerkingen over de alternatieve omleidingen die tijdens de digitale bewonersavond van 11 maart gepresenteerd zijn, heeft Delfland samen met de gemeente gezocht naar alternatieve, kortere en veilige omleidingen (pdf, 126 kB) voor de fiets- en voetgangers. Dat is gelukt.

  • Voor het fietsverkeer verandert de huidige situatie niet. De omleiding die is ingegaan sinds het Hazepad dicht ging, blijft van kracht. De aannemer brengt een tijdelijke constructie aan naast de werkzaamheden op de kade zodat de fietsverbinding tussen de twee bruggen over de Noordpoldervaart beschikbaar blijft. De Bieslandseweg is in verband met de aanvoer van materiaal tijdelijk niet toegankelijk. Fietsers worden omgeleid over de Noordeindseweg.
  • Voetgangers die het Speelbos betreden of verlaten aan de kant van de Dobbeplas, dienen gebruik te maken van de noodvoetbrug over de Poldervaart.
  • Voor ruiters geldt dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van het ruiterpad naast het Hazepad tot de werkzaamheden klaar zijn. Het ruiterpad in het Virulypad blijft hiervoor beschikbaar.

Kade straks weer veilig

De kade is sinds de droogte van 2019 niet meer stabiel. Het fietspad op de kade is plaatselijk verzakt en sindsdien afgesloten voor fietsers. De werkzaamheden aan de kade duren nog tot eind 2021. De gemeente plaatst een nieuw fietspad nadat het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in bomen die voor het fietspad moeten wijken is afgerond.

Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS, Anja Grootendorst, zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11 32 02 81, e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. Bij algemene vragen over de waterveiligheid en de kade bij het Hazepad kun je contact opnemen met Petra Hoevenaar, omgevingsadviseur van Delfland, via 015 – 260 8108 of phoevenaar@hhdelfland.nl.

Q&A start kadeverbetering Hazepad, d.d. 31 maart 2021 (pdf, 466 kB)

Update 22 maart

Vanaf vandaag starten we met de voorbereidingen voor de kadeverbetering langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. De aanvoer van het materiaal gaat via de Bieslandseweg. Ter bescherming van de weg leggen we rijplaten neer op een laag zand. De Bieslandseweg is daarom afgesloten voor verkeer. Vanaf 5 april voeren we de klei aan en beginnen we met het verbeteren van de kade.

Planning en omleidingsroutes

Vanwege de werkzaamheden aan de kade en het aanvoeren van het materiaal worden er omleidingen ingesteld. Wij begrijpen dat de omleidingen ingrijpend zijn en zorgen oproepen voor de weggebruikers. Daarom sluiten we de paden alleen af als het echt nodig is en proberen we overlast tot een minimum te beperken. In nauw overleg met de gemeente kijken we of voorgestelde omleidingsroutes (die 19 april in gaan) nog veiliger of beter gemaakt kunnen worden.

  • Vanaf 22 maart: De Bieslandseweg en ruiterpad onderlangs Hazepad is afgesloten voor doorgaand verkeer. Korte omleiding fietsers gaat in.
  • Vanaf 5 april: Starten met het aanvoeren van klei en beginnen we met de kadeverbetering.
  • Vanaf 19 april: De twee bruggen worden afgesloten; de omleidingsroutes voor de fietsers gaan in.

Update 17 maart

Zoals toegezegd publiceren wij hier de vragen en antwoorden die naar voren kwamen digitale informatiebijeenkomst van donderdag 11 maart. We begrijpen dat je bezorgd bent over de veiligheid van de weggebruikers door de benodigde omleidingsroutes en het mogelijke ongemak door de werkzaamheden. We zetten ons in om de overlast tot een minimum te beperken.

Omleidingsroutes

Voordat we echt starten met de werkzaamheden aan de kade, bereiden we het voor. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer. Bekijk hier: de aanvoerroute (jpg, 156 kB) en de omleidingsroute (pdf, 126 kB) of in het linker menu van deze pagina.

  • Op maandag 22 maart starten we met de voorbereidingen door het plaatsen van rijplaten op de aanvoerroutes voor het materiaal. Vanaf 22 maart is de Bieslandseweg daarom afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Op 5 april starten we met het aanvoeren van de klei via de aanvoerroute.
  • Op 19 april gaan de twee bruggen dicht en geldt de omleiding voor fietsers en voetgangers.

Verkeersregelaars zijn aanwezig op drie drukke of onoverzichtelijke kruispunten.

Antwoorden op vragen

Niet alle vragen zijn behandeld tijdens de informatiebijeenkomst. In de Q&A Hazepad beantwoorden we alle vragen die zijn gesteld tijdens en na de bijeenkomst. De Q&A Hazepad kun je hier lezen: Q&A Hazepad (pdf, 509 kB).

Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS, Anja Grootendorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11 32 02 81, e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. Bij algemene vragen over de waterveiligheid en de kade bij het Hazepad kun je contact opnemen met Saskia Smits, omgevingsadviseur van Delfland, via 015 – 260 8108 of ssmits@hhdelfland.nl

Update 12 maart

Vragen na de informatiebijeenkomst ‘Kadeversterking Hazepad’

Gisteravond hielden wij een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de kade en  het fietspad bij het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp. Er was veel belangstelling. Dank voor je aanwezigheid. De presentatie is hier terug te zien: Presentatie Kadeversterking Hazepad (pdf, 6.4 MB)

Wij begrijpen dat je zorgen en vragen hebt over onder andere de werkwijze en voorgestelde omleidingen. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen zijn onvoldoende of niet allemaal beantwoord. Excuses daarvoor.

Graag willen we je laten weten dat we alle gestelde vragen alsnog zorgvuldig beantwoorden. Alle aanwezigen bij de informatiebijeenkomst ontvangen de vragen en antwoorden op woensdag 17 maart per e-mail. We publiceren de vragen en antwoorden dan ook op deze projectpagina. De start van de werkzaamheden schuiven we door totdat alle vragen zijn beantwoordt.

Wij vertrouwen erop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je toch nog vragen hebben, horen wij dat graag.

*De inhoud van bovenstaand bericht is per e-mail (pdf, 53 kB) ook verzonden naar de aanwezigen van de informatiebijeenkomst.

Update 8 maart

Maandag 15 maart 2021 starten de werkzaamheden aan de kade. De aannemers start eerst met de voorbereidende werkzaamheden om vervolgens aan de kadeverbetering te beginnen. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind 2021 duren. Omwoners hebben een informatiebrief (pdf, 242 kB) ontvangen.

Omleiding/bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Hazepad voor zowel fietsers, wandelaars en ruiters afgesloten. Er wordt een omleidingsroute voor het fietsverkeer ingesteld (zie afbeelding in de bijlage). De brug richting de Dobbeplas wordt afgesloten. Voor wandelaars komt er een andere looproute. Hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleidingen (pdf, 126 kB)  zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn.

Digitale informatieavond

Op donderdag 11 maart van 19.00 - 20.00 uur houden wij een digitale informatiebijeenkomst (via Microsoft Teams) over de werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie  over de werkzaamheden aan de kade gegeven, waarbij het mogelijk is om via de chat vragen te stellen.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar omgevingsmanager Anja Grootendorst van aannemer KWS, agrootendorst@kws.nl. Je ontvangt van haar op woensdag 10 maart in de namiddag een link met een uitleg om deel te kunnen nemen.

Lees ook ons nieuwsbericht hierover:  Kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp

Update 16 februari

Gestart met weghalen van bomen op de kade

Na een laatste ecologische toets halen we vanaf deze week twaalf bomen weg uit de waterkering. Hierdoor is het mogelijk om te starten met de kadeversteviging in maart.

De twaalf populieren zijn uitgesloten van het vleermuisonderzoek. Dit zijn bomen die niet aantrekkelijk zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten. De werkzaamheden duren vijf dagen. Later dit jaar verwijderen we de overige bomen op de kade, na afronding van het vleermuizenonderzoek. Als alle werkzaamheden aan de kade zijn afgerond, plaatsen we in overleg met Staatsbosbeheer nieuwe bomen buiten de waterkering terug.

Planning

Door de twaalf populieren deze week weg te halen, werken we toe naar de start van de kadeverbetering in maart.

Fietspad

De gemeente maakt momenteel keuzes voor het ontwerp van het fietspad. Hiervoor wacht de gemeente het vleermuisonderzoek af vanwege de bomenrij die hiervoor gekapt moet worden. Dit onderzoek loopt zeker tot september. De omleiding voor het fietsverkeer blijft dus van kracht.

Update 29 januari 2021

Uitkomst winteronderzoek voor kadeverbetering Hazepad

In december gaven wij aan dat een winteronderzoek moest uitwijzen of bepaalde bomen uitgesloten konden worden voor het vleermuisonderzoek. Nu is gebleken dat twaalf populieren niet geschikt zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten.

Deze bomen kunnen niet blijven staan op de plek waar we de kade gaan verbeteren en ophogen. Daarom hebben we besloten om deze bomen begin februari weg te halen. Nadat de kadeverbetering helemaal klaar is, plaatsen we nieuwe bomen in de nabije omgeving terug.

Het verwijderen van de bomen duurt vijf dagen en wordt uitgevoerd door aannemer Kemp Schalkwijk. De werkzaamheden aan de kade staan gepland voor februari/maart. Meer informatie hierover volgt nog.

Update 1 december

Projectplan gepubliceerd en vleermuisonderzoek in gang gezet

Het ontwerp-projectplan van de kadeverbetering bij het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is op 25 november gepubliceerd. Vanaf die datum gaat een termijn van 6 weken in waarin een zienswijze kan worden ingediend. Het projectplan gaat alleen over de kadewerkzaamheden. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Fietspad

De gesprekken met de gemeente en Staatsbosbeheer over de inrichting van het fietspad zijn nog in volle gang. De gemeente start een eigen procedure voor het fietspad zodra er een besluit is genomen over het ontwerp daarvan. Voor vragen over het fietspad is René Nijrolder de contactpersoon bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bereikbaar via: info@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-362 62 62.

Bomen en vleermuizen

Het vleermuisonderzoek is in gang gezet. De planning is dat het onderzoek in september 2021 volledig is afgerond. In december 2020 vindt een winteronderzoek plaats om te bepalen welke bomen uitgesloten kunnen worden voor het vleermuisonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar holtes die in de bomen aanwezig kunnen zijn. Bomen die uitgesloten worden voor verder onderzoek, melden we aan als ‘kappen houtopstanden’ bij de omgevingsdienst. Deze bomen kunnen daarna gekapt worden. De overige bomen langs het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden aan de kade staan totdat de resultaten van het vleermuisonderzoek bekend zijn. Uiteindelijk moeten ook deze bomen weg omdat ze in de waterkering staan.

Update 29 oktober

Vertraging werkzaamheden

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?

Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding

De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen

Heb je vragen over dit project, neem dan contact met ons op, via Loket@hhdelfland.nl. Op de projectpagina delen we het laatste nieuws. Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Update oktober 2020

Het heeft enige tijd geduurd voordat er nieuws is over de kadeverbetering. Op de achtergrond zijn we druk bezig met het plan voor de uitvoering. Het ontwerp om de kade stabiel te maken is klaar en het projectplan wordt binnenkort gepubliceerd. Het ontwerp voor het fietspad wordt verder uitgewerkt zodat de gemeente een watervergunning kan aanvragen. De start van de uitvoering stond gepland voor dit jaar, maar loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied.

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?

Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding

De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen

Voor vragen over de kade kun je contact opnemen met Saskia Smits, omgevingsmanager bij Delfland. Bel hiervoor naar het loket: (015) 260 81 08 of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl. Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Update augustus 2020

Delfland werkt samen met aannemer KWS, Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer aan een ontwerp voor de kade en het fietspad. Inmiddels is een onderzoek gedaan naar de samenstelling van de ondergrond. Uit de resultaten blijkt dat een aanpassing aan de waterkering nodig is om de situatie weer stabiel te maken.

Projectplan en omgevingsvergunning

Om het profiel van de kade te kunnen wijzigen, is een projectplan nodig. Het plan wordt bekend gemaakt, daarna kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Ook moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het ophogen van het maaiveld. De omgevingsvergunning is begin augustus ingediend en heeft een maximale termijn van 14 weken. Het projectplan zal eind augustus/begin september gepubliceerd worden met een bezwaartermijn van 6 weken. Nadat deze procedures afgerond zijn, kan er begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden. We zullen het projectplan op de website delen zodra deze is gepubliceerd.

Planning

De planning is nog steeds om in 2020 te starten met de uitvoering. Dit is afhankelijk van hoe de procedures gaan lopen en of er bezwaar wordt ingediend.

Voorlopige planning:

1 augustus:              Start omgevingsvergunning

Begin september:    Start Projectplanprocedure

5 september:           Omgevingsvergunning uiterlijk verleend

Begin oktober:         Projectplan onherroepelijk (bij geen bezwaar)

Nov/dec:                  Start uitvoering

Afzetting fietspad

We krijgen helaas meerdere signalen dat de afzetting bij het fietspad wordt opengemaakt om toch te kunnen fietsen over het Hazepad. Hierbij komt ook vandalisme voor. Dit is niet alleen een risico voor de kade, maar ook voor de gebruikers. Het wegdek is in slechte staat, waardoor de kans op een ongeluk groter is dan normaal. Door de afzetting is het moeilijker bereikbaar voor hulpdiensten. We begrijpen dat de omleiding vervelend is en dat de werkzaamheden nog even op zich laat wachten, maar we vragen om begrip en geduld. Breng jezelf niet in gevaar en volg de omleiding.

Update Maart 2020

Het extra belasten van de kade kan leiden tot meer verzakking. Voor je veiligheid is fietsen over het Hazepad daarom niet meer toegestaan. Met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is daarom afgesproken het fietspad af te sluiten. De bedoeling is om de fietsroute eind 2020 of begin 2021 weer te openen.

Wat betekent dit voor jou?

In de periode van de afsluiting kun je geen gebruik maken van het fietspad. Je kan de omleidingsroute volgen die op de omleidingsborden staat aangegeven. Deze omleiding kost 3 minuten extra reistijd. Het wandelpad is eigendom van Staatsbosbeheer en loopt parallel aan het Hazepad. Het is hier toegestaan met de fiets aan de hand te lopen. Staatsbosbeheer kan een boete uitdelen wanneer je over het wandelpad fietst.

route nieuwe omleiding Hazepad

Wat gaan we in deze periode doen?

Begin dit jaar is gestart met het maken van een ontwerp voor de kade. Er zijn nog geen zichtbare werkzaamheden uitgevoerd. Na afronding van het ontwerp medio juli, wordt gestart met de aanbesteding en realisatie. Het beschadigde fietspad wordt verwijderd en de kade wordt stabiel gemaakt. De fietsroute wordt daarna hersteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2021 afgerond worden.

Wil je op hoogte blijven van de werkzaamheden?

Houd deze projectpagina en de sociale mediakanalen van Delfland en de gemeente in de gaten voor updates.

Heb je vragen?

Voor vragen over de wegafzetting of de omleiding kun je contact opnemen met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp via telefoonnummer:14 015 (niets ervoor, niets erachter) of je kunt een e-mail sturen naar: info@pijnacker-nootdorp.nl


Kade Hazepad bijna afgerond

Bewonersbrieven, vragen en antwoorden

Bekijk hier de bewonersbrieven en de vragen en antwoorden (Q&A) na de informatiebijeenkomst.

Omleidingen in kaart

Bekijk hier kaartjes van de omleidingen en aanvoerroutes.

Petra Hoevenaar

profielfoto Petra
Omgevingsmanager
phoevenaar@hhdelfland.nl06-150 857 40