Delfland is op zoek naar innovatieve constructies om te plaatsen en onderzoeken


Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen is het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers (NVO’s). Doordat in ons gebied veel recreatief gevaren wordt staan deze oevers onder druk en is het voor jonge en kwetsbare (ondergedoken) planten moeilijk om zich te ontwikkelen. Als planten niet goed aanslaan dragen de natuurlijkvriendelijke oevers minder bij om de ecologische toestand te verbeteren. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar oplossingen om deze oevers te beschermen tegen waterbeweging, veroorzaakt door de recreatievaart.

In het voorjaar van 2020 is Delfland begonnen met een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten oeverbeschermingen. In de Zweth, ter hoogte van de Woudse polder, zijn in samenwerking onder meer met de Radboud universiteit, zes verschillende soorten oever beschermende constructies uitvoerig onderzocht op de mitigerende werking (het tegenhouden van waterbeweging veroorzaakt door scheepvaart).

Uit dit onderzoek zijn de damwand/combiwand en de wilgentenen constructies naar voren gekomen als best functionerende constructies. De damwand heeft een uitstekende mitigerende werking, maar is relatief duur. De wilgentenen vooroever is een stuk goedkoper en wordt gezien als een duurzame optie die ook bijdraagt aan de biodiversiteit. Vanzelfsprekend is de mitigerende werking van deze constructie minder, maar prima toepasbaar op plekken met minder intensief vaarverkeer.

Delfland is op zoek naar nieuwe constructies om te gaan onderzoeken!

Volgend voorjaar (2023) start een nieuwe onderzoeksfase in de Woudse polder. Deze winter zullen 3 testlocaties beschikbaar worden gesteld om andere soorten oeverbeschermingen te testen. Wij zijn benieuwd wat voor innovatieve en duurzame alternatieven er te vinden zijn en daarom doen wij nu deze uitvraag!

Opdrachtbeschrijving

Delfland is op zoek naar effectieve en betaalbare nieuwe vooroeverconstructies om natuurvriendelijke oevers (NVO's) te beschermen tegen de waterbeweging veroorzaakt door recreatievaart. Innovativiteit en duurzaamheid zijn belangrijke selectiecriteria.

Scope

Wij zijn zowel op zoek naar bestaande constructies waarvan het mitigerende effect niet eerder is getest, als nog te ontwikkelen, innovatieve ontwerpen!

Wij bieden

 • Verdere uitwerking van product/ontwerp in samenwerking met Delfland, óf een vergoeding voor het zelf uitwerken van het ontwerp.
 • De realisatie van jouw ontwerp in de onderzoekslocatie aan de Zweth bij de Woudse polder. (Specificaties te vinden in bijlagen)
 • Onderzoek naar effectiviteit van jouw ontwerp gedurende 2 vaarseizoenen.
Damwand
Vooroeverconstructie

Traject overzicht

Fase 1: indiening – tot 1 juli Zie deadlines – inschrijven/aanbieding
Fase 2: Doorontwikkeling – 8 juli tot 15 december

Optie 1: Zelf uitwerken – deadline 15 december

Optie 2: Uitwerking in samenwerking met Delfland – 28 juni tot 15 december
Fase 3: Plaatsing Uiterlijk voor start broedseizoen 2023 (15 maart)
Fase 4: Onderzoek Start vaarseizoen 2023 tot eind vaarseizoen 2024

Inschrijving/aanbieding

De ingestuurde ideeën worden op basis van objectieve criteria beoordeeld en de beste worden geselecteerd. Op basis hiervan worden de beste ideeën geselecteerd en uitgenodigd voor een vervolggesprek.

We vragen:

 • Algemene beschrijving van jouw ontwerp
 • Uitwerking is SMART geformuleerd
 • Visualisatie van het ontwerp
 • Voordelen van uw concept

In te leveren bij brem@hhdelfland.nl

Deadlines

 • Vragen stellen – tot vrijdag 24 juni
 • Beantwoorden vragen – woensdag 29 juni
 • Deadline aanbieding indienen – vrijdag 1 juli
 • Gunningsbeslissing – dinsdag 15 juli

Beoordeling en voorwaarden

Je idee wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • Effectiviteit
 • Kosten
 • Haalbaarheid/realiseerbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Circulariteit
 • Levensduur
 • Innovativiteit

Meer details over voorwaarden zijn op te vragen bij brem@hhdelfland.nl

Het intellectueel eigendom van het ontwerp bepalen we in onderling overleg.