Delfland hoogt kade Dijkshoornseweg op


Een kade beschermt het achterliggende land. Zo kunnen we overstroming en wateroverlast voorkomen. De kade Dijkshoornseweg in Den Hoorn en Delft is op sommige plaatsen te laag. Delfland hoogt deze kade daarom weer op.

sloot naast achtertuinen woningen

Te lage kade

De kade Dijkshoornseweg is op een aantal plaatsen te laag. Daardoor wordt de kans op overstroming en wateroverlast groter bij de bewoners in de Voordijkshoornse Polder.

Op de kaart kun je zien waar de te lage kade precies ligt: voor een deel ónder de Dijkshoornseweg en voor een deel in de achtertuinen van huizen. De aanduiding van de huisnummers op de kaart geven een indicatie.

Oplossingenkaart ophoging kade Dijkshoornseweg

Delfland heeft onderzocht wat de beste oplossing is voor de te lage kade. Er zijn meerdere varianten bekeken en beoordeeld. De wegbeheerders van de gemeenten Delft en Midden-Delfland waren hierbij betrokken. Een deel van de bewoners van de Dijkshoornseweg heeft meegedacht en kon hun mening geven. Hun reacties hebben we meegewogen.

In oktober heeft Delfland drie varianten uitgekozen als beste oplossing. Ieder deel van de kade krijgt een eigen oplossing. Deze oplossing is voor die plek en situatie het beste.

Hieronder lees je meer over de resultaten en de vervolgstappen voor de verschillende delen van de kade.

Tracé Noord (huisnummers 160-217)

Delfland zal de kade bij huisnummers 160-217 verplaatsen naar de oever. Daar wordt een constructie gemaakt, vergelijkbaar met een kistdam. Dit betekent dat de oever hoger komt te liggen. Delfland zal de oever met 10 á 40 cm ophogen.

Lees de uitleg over onze keuzes voor tracé Noord

Tracé Midden (huisnummers 140-213)

De kade blijft bij huisnummers 140-213 op de huidige plaats en wordt opgehoogd. Tegelijkertijd zal de gemeente de straat opnieuw inrichten (zie afbeelding in bijlage 3). Dit betekent dat de straat hoger komt te liggen. Delfland en de gemeente zullen de straat met 10 á 30 cm ophogen.

Lees de uitleg over onze keuzes voor tracé Midden

Tracé Zuid (huisnummers 134-159)

De kade blijft bij huisnummers 134-159 op de zelfde plek aan de oever liggen. Delfland zal daar een compacte constructie, vergelijkbaar met een kistdam, maken. Dit betekent dat de oever hoger komt te liggen. Delfland zal de kade aan de oever met 10 á 35 cm ophogen.

Lees de uitleg over onze keuzes voor tracé Zuid