Waterberging Molenvlietpark vangt water op na extreme regenval

Waterberging Molenvlietpark vangt water op na extreme regenval

Op vrijdag 5 februari vindt de opening van de Rotterdamsebaan plaats, waarmee Den Haag weer wat toegankelijker wordt. Om het water van deze aangelegde snelweg en de omgeving goed op te vangen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland samen met de gemeente Den Haag een deel van het onlangs aangelegde Molenvlietpark geschikt gemaakt om ook als extra waterberging te dienen.

In deze berging wordt het water uit de polder, het water van de Rotterdamsebaan én in extreme situaties nog extra water van de Vliet geborgen. Dit ontlast de Vliet en het gebied ten zuidwesten van Den Haag wanneer dat nodig is. 

Wateroverlast of natte voeten krijgen is vervelend. Zeker in een grote dichtbevolkte stad als Den Haag, waar relatief weinig natuur is en veel huizen zijn gebouwd, kan het water niet altijd makkelijk op natuurlijke wijze weglopen. Dat is nog belangrijker geworden omdat door klimaatverandering extreem natte periodes en piekbuien steeds vaker voorkomen.

Wanneer er heel veel regen valt kunnen er twee klepstuwen worden opengezet, waardoor water uit de Vliet, via de Kanjesmolensloot naar het Molenvlietpark wordt gevoerd. Het water in het Molenvlietpark kan door de aanpassing verder stijgen waardoor de eilandjes tijdelijk onder water lopen. Zo kan het park ter grootte van vier voetbalvelden tot anderhalve meter hoogte extra water bergen. Dat is 60.000 kuub oftewel zestig miljoen liter water. Als het waterpeil in de omgeving weer gedaald is, kan het water met noodpompen worden weggepompt. Zo draagt het park bij aan het opvangen van extreme piekbuien en zorgt de waterberging ervoor dat de omgeving droge voeten houdt. Binnenkort wordt een tweede verbinding met de Vliet gerealiseerd waardoor het Molenvlietpark zich nog sneller met water kan vullen. De totale werken zijn naar verwachting in 2023 afgerond.

In deze video vertelt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt over de waterberging en de werking ervan.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: