Uitleg waterschapsbelasting


Met het geld van de waterschapsbelasting werken wij aan schoon, gezond en levend water, het juiste waterpeil, gezuiverd rioolwater en stevige dijken en duinen. Nu en in de toekomst. We beschermen jou en je leefomgeving zo veel mogelijk tegen wateroverlast, door het voorkomen en oplossen van waterproblemen in je woonomgeving.

Gebouwen aan een kade met bomen

Waarom waterschapsbelasting

Met 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven wordt ons gebied intensief gebruikt. We houden de regio waterbestendig, zodat jij en je kinderen hier veilig kunnen wonen en werken. We werken aan:

Je betaalt hiervoor twee typen waterschapsbelasting: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Je betaalt geld voor het schoonmaken van je afvalwater dat in het riool terecht komt. Het water is namelijk vies, maar we maken het schoon en hergebruiken het. We zuiveren het, daarom betaal je zuiveringsheffing. Rioolwater is een bron voor energie, grondstoffen en zoet water.

Water zuiveren

Vooral het aanleggen en onderhouden van zuiveringsinstallaties en de leidingen en pompen kosten geld. Daarnaast wordt het schoonmaken van afvalwater steeds ingewikkelder, want er zitten veel stoffen in het water die lastig te zuiveren zijn.

Watersysteemheffing

Om je kans op wateroverlast te verminderen betaal je watersysteemheffing. Met dat geld zorgen we dat de dijken stevig zijn en de gemalen goed werken. Als het nodig is bouwen we nieuwe gemalen of passen we de oude aan, of leggen we waterbergingen aan. Zo kunnen we regenwater beter wegpompen en goed opslaan. Met de opbrengst van de watersysteemheffing houden we ook het water in sloten en (zwem)plassen schoon.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Het kwijtschelden van een deel van de waterschapsbelasting is in sommige gevallen mogelijk. Je hoeft dat deel dan niet meer te betalen. Voor de zuiveringsheffing is geen kwijtschelding mogelijk. Dat is namelijk de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van afvalwater. Maar de watersysteemheffing kan wel worden kwijtgescholden.

Kwijtschelden watersysteemheffing

Als je de watersysteemheffing niet kunt betalen, kan je in aanmerking komen voor een kwijtschelding. Je hoeft het dan niet meer te betalen. Of je daar recht op hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Vraag een kwijtscheldingsformulier aan bij de Regionale Belasting Groep als je inkomen rond het bijstandsniveau is. De RBG beoordeelt of je in aanmerking komt.

Ga naar www.derbg.nl en log in met je DigiD

Zzp’er met een uitkering

Ben je zzp’er en ontvang je vanwege het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 een uitkering? Dan kun je kwijtschelding aanvragen als je in het gebied van Delfland woont. Je hebt geen recht op kwijtschelding als je waterschapsbelasting moet betalen voor je bedrijf of beroep.

Uitdagingen van het waterschap

Zorgen voor het water in ons gebied is ingewikkeld en kostbaar. Meer dan in andere delen van Nederland. Er is namelijk veel bebouwing en weinig ruimte voor water. Ook zorgt het klimaat voor droogte of juist meer hevige regenbuien. We moeten dan snel veel water wegpompen, anders zorgt het voor problemen. Daarom zoeken we slimme en vernieuwende oplossingen. Dan is de kans kleiner op wateroverlast bij harde regen. De maatregelen van afgelopen jaren kostten meer dan 100 miljoen euro. Die konden we nemen dankzij de watersysteemheffing. Daardoor hebben we nu bijna geen wateroverlast meer. Wat hebben we gedaan?

  • Waterbergingen aangelegd
  • Nieuwe gemalen gebouwd
  • Dijken verstevigd

Steeds meer afvalwater

Ook is er steeds meer afvalwater in onze regio, omdat er veel nieuwe woningen worden gebouwd. Daarom is in de Haagse regio een grote nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. Er is een transportstelsel aangelegd, waarmee het vuile water op de zuivering komt. Die kosten worden betaald met de waterschapsbelasting.

Bekijk wat we verder doen met jouw belastinggeld in onze flyer (pdf, 2.4 MB).