Tarieven voor 2020


De tarieven en dus de lasten voor burgers en bedrijven blijven in 2020 gelijk aan 2019. Hoeveel belasting je moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je huurder bent of huiseigenaar.

briefgeld en muntgeld

Tarieven voor watersysteemheffing

  • Voor een huishouden: € 123,29
  • Voor een woning of bedrijf: 0,0233% van de WOZ-waarde van het pand
  • Voor landbouwgrond en overige ongebouwde grond: € 91,50 per hectare
  • Voor natuurgrond: € 4,56 per hectare

Tarief voor zuiveringsheffing

Welk bedrag inwoners betalen, hangt er van af of zij alleen of met meerdere mensen wonen.*

  • Eenpersoonshuishoudens betalen € 93,50.
  • Een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat, betaalt € 280,50.
  • Een bedrijf betaalt € 93,50 per vervuilingseenheid (v.e.). Het aantal v.e. hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf en de aard van de lozingen.

* Zuiveringsheffing wordt betaald per vervuilingseenheid. Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als je alleen woont, betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Ik ben een huurder

Als huurder betaal je een vast bedrag aan waterschapsbelasting. Voor het deel watersysteemheffing betaal je
€ 123,29 per huishouden. Voor het deel zuiveringsheffing betaal je € 93,50 per vervuilingseenheid.

Als je alleen woont betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Voorbeeld 1: Alleen wonen in een huurwoning

Je woont alleen in een huurwoning. Je betaalt dan: 1 x € 123,29 + 1 x € 93,50 = € 216,79.

Voorbeeld 2: Wonen met partner en drie kinderen in een huurwoning

Je woont met je partner en drie kinderen in een huurwoning. Je betaalt dan: 1 x € 123,29 + 3 x € 93,50 = € 403,79.

Ik ben huiseigenaar en bewoner

Je hebt een koopwoning en gebruikt deze woning zelf. Je betaalt voor het deel watersysteemheffing een vast en een variabel deel. Je betaalt als gebruiker van de woning een vast bedrag van € 123,29. Daarnaast betaal je als huiseigenaar een variabel bedrag. Dit is 0,0233% van de WOZ-waarde van je woning. Voor het deel zuiveringsheffing betaal je € 93,50 per vervuilingseenheid. Als je alleen woont, betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Voorbeeld 1: Alleen wonen in een koopwoning

Je woont alleen in je koopwoning van € 250.000. Je betaalt: 1 x € 123,29 + 0,0233% van € 250.000 + 1 x € 93,50 = € 275,04.

Voorbeeld 2: Wonen met partner en drie kinderen in een huurwoning

Je woont met je partner en drie kinderen in je koopwoning van € 250.000. Je betaalt: 1 x € 123,29 + 0,0233% van € 250.000 + 3 x € 93,50 = € 462,04.

Ik ben huiseigenaar en verhuurder

Als eigenaar van een (of meer) woning(en) die je verhuurt, betaal je ook waterschapsbelasting. Je betaalt alleen voor het deel watersysteemheffing. Dit is een variabel bedrag en afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning(en). Je betaalt 0,0233% van de WOZ-waarde van de woning(en) aan waterschapsbelasting.

Tarieven voorgaande jaren

Belastingsoort

(bedragen * € 1)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Watersysteembeheer

Tarief ingezetenen per huishouden

121,47

123,29

123,29

Tarief gebouwd in proc. economische waarde

0,0264%

0,0251%

0,0233%

Tarief ongebouwd per ha.

91,92

91,50

91,50

Tarief ongebouwd per ha. (wegen)

459,60

457,50

457,50

Tarief natuur per ha.

4,52

4,56

4,56

Tarief verontreinigingsheffing per v.e.

93,50

93,50

93,50

Zuiveringsbeheer

Tarief woningen en bedrijven per v.e.

93,50

93,50

93,50


Vraag over je rekening

De Regionale BelastingGroep (RBG) stuurt namens ons de belastingaanslag. Vragen over je aanslag stel je bij de RBG. De RBG is maandag t/m vrijdag bereikbaar via het telefoonnummer 088 291 10 00

Ga je verhuizen?

Antwoorden op je belastingvragen met betrekking tot verhuizen vind je bij de RBG.