Aangifte Zuiveringsheffing


Je hebt de vervuilingswaarde van het door uw bedrijf geloosde afvalwater gemeten, bemonsterd en geanalyseerd. Met dit formulier kan je een jaaropgave doen van de meetresultaten. Ook kun je de vervuilingswaarde van de lozingen die niet zijn bemonsterd opgeven.

Dit formulier is voor jou van toepassing als je het afgelopen kalenderjaar je afvalwater hebt gemeten en bemonsterd.  Wij verzoeken je de aangifte 2022 uiterlijk op 1 mei 2023 aan ons toe te sturen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
1. Algemeen
2. Gemeten en bemonsterd afvalwater