Aangifte Zuiveringsheffing


U heeft de vervuilingswaarde van het door uw bedrijf geloosde afvalwater gemeten, bemonsterd en geanalyseerd. Met dit formulier kunt u een jaaropgave doen van de meetresultaten. Ook kunt u de vervuilingswaarde van uw lozingen die niet zijn bemonsterd opgeven.

Dit formulier is voor u van toepassing als u het afgelopen kalenderjaar uw afvalwater heeft gemeten en bemonsterd.  Wij verzoeken u de aangifte 2021 uiterlijk 1 mei 2022 aan ons toe te sturen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
1. Algemeen
2. Gemeten en bemonsterd afvalwater