Vergadering bijwonen en inspreken


De vergaderingen van de VV en de bestuurscommissies zijn openbaar. Dit betekent dat je deze kunt bijwonen. Je kunt daarbij gebruikmaken van het recht om in te spreken.

Inspreken

Inspreken gebeurt digitaal, hiervoor moet je je aanmelden. Hieronder staat hoe je dat kunt doen. Meeluisteren en meekijken kan via deze pagina.

In de vergaderagenda staat wanneer de bestuurlijke vergaderingen zijn en welke onderwerpen worden behandeld. In het overzicht met de agenda’s vind je de stukken van de bestuurlijke vergaderingen.

Je kunt inspreken op de vergaderingen van de VV en van de commissies. In het 'Reglement van Orde vv en commissies’ in artikelen 4.15 en 5.19 (pdf, 722 kB) staat waarmee je rekening moet houden.

Aanmelden voor inspreken

Wanneer je van het inspreekrecht gebruik wil maken, moet je dit ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering melden. Dit doe je door een mail te sturen naar verenigdevergadering@hhdelfland.nl. Vermeld in de mail je naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover je wilt spreken.

Een inspreker heeft maximaal vijf minuten spreektijd. De totaal beschikbare spreektijd is 30 minuten. Zijn er meer dan zes sprekers? Dan wordt de totaal beschikbare spreektijd over de sprekers verdeeld. Je mag spreken, nadat de dijkgraaf of voorzitter van de commissie je het woord heeft gegeven. De leden kunnen aan jou verhelderende vragen stellen.

Het is niet toegestaan in te spreken:

  • over een besluit van het hoogheemraadschap waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Begrippenlijst

Commissies = Groep personen verantwoordelijk voor uitvoering specifieke taak.

  • WKK= Waterkwantiteit en Waterkwaliteit.
  • WVK = Waterveiligheid en Waterketen
  • BFO = Bestuur, Financiën en Organisatie
  • VV = verenigde vergadering
  • P&C = Planning & Control

Toegankelijkheid

Helaas is de zaal waar de verenigde vergadering wordt gehouden niet rolstoeltoegankelijk. Er is ook geen ringleiding aanwezig.

Opnames

Tijdens de vergaderingen worden opnames gemaakt in geluid en soms in beeld (foto’s en video’s). Deze opnames worden op de website van Delfland gepubliceerd.