Vergadering bijwonen en inspreken


De vergaderingen van de VV en de bestuurscommissies zijn openbaar. Dit betekent dat je deze kunt bijwonen. Je kunt daarbij gebruikmaken van het recht om in te spreken.

Let op: In verband met de corona-maatregelen zijn de vergaderingen digitaal te volgen.

Online meekijken, luisteren en inspreken

Planning

Planning juni 2021
Datum/tijd Vergadering
Woensdag 2 juni - 19:30 uur Commissie WVK
Dinsdag 29 juni - 19:30 uur Commissie WKK
Woensdag 30 juni - 19:30 uur Commissie WVK
Planning juli 2021
Datum/tijd Vergadering
Donderdag 1 juli - 19:30 uur Gezamenlijke commissie P&C
Donderdag 15 juli - 9:00 uur Verenigde vergadering
Planning september 2021
Datum/tijd Vergadering
Dinsdag 14 september - 09:00 uur Commissie BFO
Dinsdag 14 september - 19:30 uur Commissie WKK
Woensdag 15 september - 19:30 uur Commissie WVK
Donderdag 16 september - 19:30 uur Gezamenlijke commissie P&C
Donderdag 30 september - 9:00 uur Verenigde vergadering
Planning november 2021
Datum/tijd Vergadering
Dinsdag 2 november - 09:00 uur Commissie BFO
Dinsdag 2 november - 19:30 uur Commissie WKK
Woensdag 3 november - 19:30 uur Commissie WVK
Donderdag 4 november - 19:30 uur Gezamenlijke commissie P&C
Donderdag 18 november - 09:00 uur Verenigde vergadering
Dinsdag 30 november - 09:00 uur Commissie BFO
Dinsdag 30 november - 19.30 uur Commissie WKK
Planning december 2021
Datum/tijd Vergadering
Woensdag 1 december - 19:30 uur Commissie WKK
Donderdag 16 december - 09:00 uur Verenigde vergadering

Begrippenlijst

Commissies = Groep personen verantwoordelijk voor uitvoering specifieke taak.

  • WKK= Waterkwantiteit en Waterkwaliteit.
  • WVK = Waterveiligheid en Waterketen
  • BFO = Bestuur, Financiën en Organisatie
  • VV= verenigde vergadering

Inspreken

Inspreken gebeurt digitaal, hiervoor moet je je aanmelden. Hieronder staat hoe je dat kunt doen. Meeluisteren en meekijken kan via deze pagina.

In de vergaderagenda staat wanneer de bestuurlijke vergaderingen zijn en welke onderwerpen worden behandeld. In het overzicht met de agenda’s vind je de stukken van de bestuurlijke vergaderingen.

Je kunt inspreken op de vergaderingen van de VV en van de commissies. In het 'Reglement van Orde vv en commissies’ in artikelen 4.15 en 5.19 (pdf, 447 kB) staat waarmee je rekening moet houden.

Aanmelden voor inspreken

Wanneer je van het inspreekrecht gebruik wil maken, moet je dit ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier melden. Dit doe je door een mail te sturen naar Mw. drs. H.K.B. Fobler: hfobler@hhdelfland.nl. Vermeld in de mail je naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover je wilt spreken.

Een inspreker heeft maximaal vijf minuten spreektijd. De totaal beschikbare spreektijd is 30 minuten. Zijn er meer dan zes sprekers? Dan wordt de totaal beschikbare spreektijd over de sprekers verdeeld. Je mag spreken, nadat de dijkgraaf of voorzitter van de commissie je het woord heeft gegeven. De leden kunnen aan jou verhelderende vragen stellen.

Het is niet toegestaan in te spreken:

  • over een besluit van het hoogheemraadschap waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


Toegankelijkheid

Helaas is de zaal waar de verenigde vergadering wordt gehouden niet rolstoeltoegankelijk. Er is ook geen ringleiding aanwezig.

Opnames

Tijdens de vergaderingen worden opnames gemaakt in geluid en soms in beeld (foto’s en video’s). Deze opnames worden op de website van Delfland gepubliceerd.