Vaststelling subsidie lokaal water


Je dient binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen. Je kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
NAW-gegevens aanvrager

NAW gegevens van persoon of instantie waar(bij) de maatregel(en) wordt/worden uitgevoerd.

Gemachtigde (indien van toepassing)

NAW gegevens van persoon of instantie die namens initiatiefnemer gemachtigd is deze aanvraag uit te voeren

Gegevens uitgevoerde werkzaamheden

Kort en bondig, (overeenkomstig subsidieaanvraag)

Het verslag geeft inzicht in de verrichte werkzaamheden, het verschil tussen de beoogde en gerealiseerde werkzaamheden en een toelichting op dit verschil.

Het beeldverslag betreft beeldmateriaal (foto’s) van de feitelijke situatie vóór en ná uitvoering van de werkzaamheden.

Het is verplicht een schriftelijke onderbouwing van alle op de subsidie betrekking hebbende uitgaven en betalingen mee te sturen. Op basis hiervan wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald.

Voorschot gekregen? *
Beveiligingsvraag *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.

Insturen per post

Je kunt je verzoek tot vaststelling van de subsidie ook via de mail indienen. Download het formulier vaststelling subsidie lokaal water: Formulier Verzoek tot vaststelling subsidielokaal water (docx, 40 kB).

Vul het formulier in en stuur het - met de benodigde bijlagen zoals vermeld in het formulier - naar loket@hhdelfland.nl

Let op: Je kunt maximaal 10 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.