Klacht over aanbesteding


Ben je niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt? Dan kun je een klacht indienen.

Direct regelen

In de klachtenregeling staat hoe wij omgaan met klachten en wat je van ons kunt verwachten. De klachtenregeling van Delfland is gebaseerd op de uniforme klachtenregeling die samen met aanbestedende diensten en ondernemers is opgesteld.

PDF Klachtenregeling bij aanbesteding (pdf, 141 kB)

Eerst samen proberen op te lossen

We proberen altijd om klachten in onderling overleg op te lossen. Is er sprake is van misverstanden, onbedoelde fouten of ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding? Dan kunnen deze onderling worden hersteld.