Woo-verzoeken


Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Recht op openbaarheid van bestuur

De nieuwe Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid.

Onderstaand vind je de beschikkingen, zonder de openbaar gemaakte documenten. De verzoeken zijn geanonimiseerd. Als je die wilt inzien, kun je die opvragen via onderstaand mailadres.

Werklieden op de bouwplaats

Openbaarmaking

Wij hechten veel waarde aan openheid en transparantie. Ook in de besluitvorming. In onder meer onze nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen maken wij dit inzichtelijk. Als je meer wilt weten over beleid en uitvoering, kun je een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet per 1 mei 2022 een Woo (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoek.

Wil je zelf een Woo-verzoek doen? Dit kan door schriftelijk een aanvraag in te dienen via:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl

Op onze website bij Openbaarheid van bestuur vind je een greep uit de Woo-verzoeken en Wob-verzoeken die aan Delfland zijn gedaan.

2019

2018