Wob-verzoeken


De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt je recht op informatie van de overheid. Op deze pagina vind je een greep uit de Wob-verzoeken die aan Delfland zijn gedaan.

Recht op openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob (Wet openbaarheid van bestuur)) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoeken zijn geanonimiseerd. Onderstaand vind je de beschikkingen, zonder de openbaar gemaakte documenten. Als je die wilt inzien, kun je die opvragen via onderstaand mailadres.

Werklieden op de bouwplaats

Openbaarmaking

Wij hechten veel waarde aan openheid en transparantie. Ook in de besluitvorming. In onder meer onze nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen maken wij dit inzichtelijk. Als je meer wilt weten over beleid en uitvoering, kun je een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoek.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl

2019

2018