Vuil in het water


Heb je olie op het water of gevaarlijk afval in het water gezien? Maak een melding via het formulier op deze pagina, stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl of bel ons tussen 08.00 en 17.00 uur op (015) 260 81 08.

Olie en gevaarlijk afval kunnen zeer schadelijk zijn voor dieren en planten die in of rondom water leven. Bij vervuiling van water is snel handelen dus belangrijk. Daarmee voorkomen we bovendien dat het erger wordt.

Zwerfvuil in het water?

Zie je zwerfvuil in het water? Dit kun je het beste bij je gemeente melden. Zij zullen het zo snel mogelijk aanpakken. Zwerfvuil in het water geeft namelijk een rommelig beeld, zorgt voor ergernis en trekt ongedierte aan.

Direct regelen

Maak in dit formulier een melding over iets dat niet in orde is op of langs het water.

Melding incident

Op de hoogte blijven

Heb je een melding gemaakt en aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven? Dan laten je weten wat er met de melding is gedaan én wat hiervan het resultaat is. Duurt het oplossen van je melding langer dan gemiddeld? Dan krijg je hier bericht over.

Melding voor ons of een andere organisatie?

Wij kunnen niet alle meldingen oplossen. Bijvoorbeeld als het onderwerp bij de gemeente, politie of brandweer thuishoort. In zulke gevallen geven wij je melding door aan de juiste organisatie. Zetten wij je melding door? Dan laten we je dit weten. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Dan wordt de melding met spoed opgelost.


Spoedmelding?

Heeft een melding spoed? Denk aan dode dieren in het water, een dijk of kade die lek is of iets anders urgents. Maak dan een spoedmelding. Voor spoedeisende meldingen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via (015) 260 81 08. Buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een meldkamer.