Achterstallig onderhoud


Zie je wateroverlast ontstaan door dichtbegroeide sloten? Maak een melding via het formulier op deze pagina, stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl of bel ons tussen 08.00 en 17.00 uur op (015) 260 81 08.

Gemalen moeten regenwater snel kunnen wegpompen. In een sloot die vol staat met waterplanten gaat dat niet. We halen riet en waterplanten 1 tot 2 keer per jaar uit het water, maar ook buiten deze momenten ontstaan soms waterplanten. Als je dit aan ons doorgeeft, dan pakken we dit zo snel mogelijk aan.

Zie je een verstopte verbindingsbuis (duiker)?

Een verbindingsbuis - ook wel een ‘duiker’ genoemd - is een buis onder de weg of inrit van een erf. Deze buis zorgt dat het water van het ene stuk sloot naar het andere kan stromen. Als er veel vuil in een duiker komt, raakt deze verstopt. Dit maakt regenwater wegpompen moeilijker. Zie je veel vuil in een duiker? Laat ons ook dit weten.

Direct regelen

Maak in dit formulier een melding over iets dat niet in orde is op of langs het water.

Melding incident

Op de hoogte blijven

Heb je een melding gemaakt en aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven? Dan laten je weten wat er met de melding is gedaan én wat hiervan het resultaat is. Duurt het oplossen van je melding langer dan gemiddeld? Dan krijg je hier bericht over.

Melding voor ons of een andere organisatie?

Wij kunnen niet alle meldingen oplossen. Bijvoorbeeld als het onderwerp bij de gemeente, politie of brandweer thuishoort. In zulke gevallen geven wij je melding door aan de juiste organisatie. Zetten wij je melding door? Dan laten we je dit weten. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Dan wordt de melding met spoed opgelost.


Spoedmelding?

Heeft een melding spoed? Denk aan dode dieren in het water, een dijk of kade die lek is of iets anders urgents. Maak dan een spoedmelding. Voor spoedeisende meldingen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via (015) 260 81 08. Buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een meldkamer.