Bezwaar indienen


Ben je het niet eens met een besluit? Bijvoorbeeld over een vergunning- of een subsidieaanvraag? Lees op deze pagina hoe je bezwaar maakt.

Wanneer kan je bezwaar maken?

Een bezwaar moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kunt bezwaar maken als:

  • Er een besluit is genomen. Als Delfland weigert een besluit te nemen, geldt dat ook als een besluit.
  • Je het bezwaar indient binnen 6 weken na de bekendmaking (verzending) van het besluit.
  • Je direct betrokken bent bij het besluit.

Soms kan je geen bezwaar maken, maar moet je een beroep indienen bij de rechter. Dit staat dan onder het besluit vermeld.

Hoe dien je een bezwaar in?

Je bezwaar dien je schriftelijk in. In je bezwaarbrief moet je in ieder geval opnemen:

  • je naam en adres
  • eventueel je telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum waarop je de brief stuurt
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt
  • de reden(en) van je bezwaar
  • de eventuele machtiging als je namens iemand anders bezwaar maakt
  • je handtekening

Direct regelen

Het bezwaarschrift kun je sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061
2601 DB Delft

Of via e-mail naar: Bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl

Wat gebeurt er na de ontvangst van het bezwaarschrift?

Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Daarin staat de naam en telefoonnummer van de persoon met wie je contact kan opnemen over je bezwaarzaak. Als er stukken ontbreken, staat dit ook in de ontvangstbevestiging vermeld.

Delfland heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, die adviseert over de ingediende bezwaarschriften.

De commissie verzoekt het Hoogheemraadschap om een verweerschrift in te dienen. In dit verweerschrift staat de achtergrond van het besluit. Wanneer het verweerschrift ingediend is, ontvang je hiervan een kopie. Daarna zal de commissie een hoorzitting houden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens de hoorzitting word je in de gelegenheid gesteld om je bezwaar verder toe te lichten. Ook zal de commissie vragen stellen. Ook het Hoogheemraadschap en andere belanghebbenden worden voor de hoorzitting uitgenodigd. Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de dijkgraaf en hoogheemraden. Vervolgens nemen dijkgraaf en hoogheemraden een beslissing op je bezwaarschrift.

Voordat wordt overgegaan tot het houden van een hoorzitting, zal altijd bekeken worden of een informele oplossing tot de mogelijkheden behoort (het informele traject).

Beroep instellen

Delfland moet volgens de wet binnen twaalf weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een besluit hebben genomen op het bezwaarschrift. Deze termijn kan met zes weken verlengd worden. Delfland laat je schriftelijk weten wat de beslissing op het bezwaar is. Wanneer je het niet eens bent met het besluit over je bezwaarschrift, dan kun je daarna binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit, beroep aantekenen bij de rechtbank Den Haag, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20302, 2500 HE Den Haag. Ook is het mogelijk om een beroepschrift digitaal in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor meer informatie kan je kijken op de website: Rechtszaak beginnen overheidsorganisatie | Rechtspraak