Bezwaar indienen


Ben je het niet eens met een besluit? Bijvoorbeeld over een vergunning- of een subsidieaanvraag? Lees op deze pagina hoe je bezwaar maakt.

Wanneer kan je bezwaar maken?

Een bezwaar moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kunt bezwaar maken als:

  • Er een besluit is genomen. Als Delfland weigert een besluit te nemen, geldt dat ook als een besluit.
  • Je het bezwaar indient binnen 6 weken na de bekendmaking (verzending) van het besluit.
  • Je direct betrokken bent bij het besluit.

Soms kan je geen bezwaar maken, maar moet je een beroep indienen bij de rechter. Dit staat dan onder het besluit vermeld.

Hoe dien je een bezwaar in?

Je bezwaar dien je schriftelijk in. In je bezwaarbrief moet je in ieder geval opnemen:

  • je naam en adres
  • eventueel je telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum waarop je de brief stuurt
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt
  • de reden(en) van je bezwaar
  • je handtekening

Direct regelen

Het bezwaarschrift kun je sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061
2601 DB Delft

Of via e-mail naar: Bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl

Beroep aantekenen

Wanneer je het niet eens bent met het besluit over je bezwaarschrift, dan kun je daarna beroep aantekenen bij de Rechtbank, afdeling bestuursrechtspraak. Binnen Delflands gebied gaat het om de Rechtbank in 's-Gravenhage of de Rechtbank in Rotterdam.